søndag 22. mai 2011

Listatur 22. mai

Vi var åtte personer som møtte frem på jernbanestasjonen i dag morges. Selv om været var sånn tålig bra da vi reiste, ble det desverre bare verre dess lengre vi kom. Første stopp på turen var ved nordenden av Hanangervann. Her var det ganske tynt med fugl bortsett fra noen syngende sivsangere og en del grågjess med unger. Deretter satte vi kursen mot fyret. Noen minutter før vi ankom  hadde det flydd en kornspurv forbi skåderbua, men den ble desverre ikke funnet igjen. Da det var både kraftig vind og regn oppe ved fyrområdet bestemte vi oss for å ta turen ned i lebeltet. Her fant vi blant annet vendehals (hørt), måltrost, toppmeis og noen flotte stillits. I andre enden av lebeltet fant vi en svartrødstjert som også hadde blitt sett av andre tidligere på dagen. Vi så også en flokk med ringgjess som trakk ganske nærme land. Vel fornøyde satte vi kursen mot fyret igjen. Vi tok så turen ned i Vågsvollvoien for å se om det var noe der å finne. Langs veien ned til Våien skremte vi opp en vaktel som virret av gårde! Er ikke så ofte man faktisk får sett vaktelen. I våien var det relativt lite fugl, men svartryggerle, gulerle og grønnstilk er verdt å nevne. 12 havsule som trakk ganske nærme var et flott syn. Deretter satte vi kursen mot mot en lokalitet lenger øst hvor det hadde blitt sett ei sitronerle dagen før. Det tok ikke mange minuttene før vi fant SITRONERLA! Den poserte velvillig og det var flere som fikk tatt noen fine bilder. Sitronerla var nytt kryss for alle turdeltakerne! Arten er en sjelden gjest fra Øst-Europa og Sibir. Rolf og Geir fotograferer sitronerlaSitronerla. Heldigvis ble det også tatt bedre bilder enn dette!


Vi satte så kursen mot Slevdalsvann hvor vi hadde lunsj. Målarten her, sivhauk, ble raskt notert. Bortsett fra noen sivspurv var det ikke så mye annet å se her heller. Desverre begynte det å regne da vi var her og det sluttet ikke før vi kom hjem til Kristiansand. Neste stopp var ved Nordhasselvika hvor vi noterte blant annet smålom og sjøorre. Vi stoppet også ved Steinsvika, Fuglevika, Nesheimvann og Hannagervann, men det var ikke noe særlig nytt å se. Etter nok en matbit i Vanse satte vi kursen hjemover. På vei hjem kjørte vi en rask tur nedom Solstrand i Lindesnes for å se etter ei dverglerke som var sett der tidligere på dagen, men uten nøyaktig stedangivelse i tillegg til regn tok det ikke lang tid før vi ga opp og satte kursen mot Kristiansand. Selv om været ikke var på sitt beste var det en flott tur med flere høydepunkt i form av blant annet vaktel, sitronerle, ringgås og svartrødstjert.

Artsliste:
Knoppsvane
Grågås
Ringgås
Kanadagås
Gravand
Stokkand
Toppand
Ærfugl
Sjøorre
Siland
Vaktel
Smålom
Havsule
Storskarv
Sivhauk
Tjeld
Sandlo
Vipe
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Grønnstilk
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Ringdue
Tyrkerdue
Tårnseiler
Vendehals
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Sitronerle
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Svartrødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Sivsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Toppmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kaie
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Brunsisik
Gulspurv
Sivspurv

Totalt: 77 arter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar