lørdag 24. september 2016

Bombedagen 24. september på Timenes

Dagens høydepunkt, Åkersanger

Ringmerkingskorpset idag besto av Øyvind, Fredrik, Martin, Rolf og undertegnede. Allerede på andre nettrunde trodde vi at dagen var reddet med tanke på sjeldenheter, årets fjerde gresshoppesanger på Timenes. Lite visste vi da at det litt før kl 11 skulle settes ring rundt foten til en ÅKERSANGER. I følge artsobservasjoner.no er denne arten registrert 32 ganger tidligere i Norge.
Åkersanger er svært lik busksanger, og selv med fuglen i hånda måtte vi gå mange runder med oss selv, litteraturen og ekstern ekspertise før vi kunne lande på riktig art.
Det ble en super dag, og fem glade ornitologer kunne vende nesen hjemover med et bredt smil om munnen.

Åkersanger
Åkersanger
Gresshoppesangeren
Gresshoppesanger
Vingen måles
Dagens liste må med
Vi håpte at disse hadde rett nebbrygg og var litt mindre idag;-) men sivspurven er fin den også!

mandag 19. september 2016

Foredrag om Varanger onsdag 21. september

Fjelljo, Komagdalen

På onsdag holder Børge foredrag fra turen til Sør-Varanger og Varangerhalvøya i juni 2016.
Bli med på Finnmarkstur på Naturmuseet, Gimle gård kl. 18.30 på onsdag.
Hjertelig velkommen til nye og gamle fugleinteresserte!

Polarlomvi og lomvi, Hornøya
Svømmesnipe, Vadsøya

søndag 18. september 2016

Foreningstur til Lista 11.09.2016

På søndag var det klart for foreningens første tur denne høsten. En hard liten kjerne med tre medlemmer møtte opp i Kristiansand, men tre til slo seg til følget når vi kom til Lista. Bra vær på hele turen.

Første stopp var Nordhasselstrand. Antall vadefugler gjorde at vi tok et stopp her før fyret.

Vadefugler i lufta, foto Fredrik Tjessem
Flere arter var representert. Inkludert myrsnipe, polarsnipe, dvergsnipe, sandløper, steinvender, brushane og tjeld. Foto Lasse Gautestad

Fra Nordhasselstrand var også flere kjerrehauker synlige på jordene. Flere sivhauker ble identifisert. Vi bestemte oss for å ta turen videre til Slevedalsvannet for å se nærmere.
På Slevdalsvannet var vi heldige nok til å få se en busksanger som akkurat hadde blitt fanget og ringmerket. Uten tvil den sjeldneste arten på turen.

Busksanger, foto Lasse Gautestad

Busksanger. Vingene kortere enn hos rørsanger. Foto Fredrik Tjessem

På parkeringsplassen dukket det også opp en flott ungfugl av tornskate.

Tornskate 1k, foto av Lasse Gautestad.


Tårnfalk jaktende på jorde, foto Lasse Gautestad


Sivhauk jaktende på småfugl, foto Lasse Gautestad.


Svartkråke i kråkeflokk., foto Lasse Gautestad

Lebeltet ga oss en grei mengde småfugl, men ingenting sjeldent.

Varsel om haukugle ved flyplassen gjorde at vi i full fart kjørte der, men dessverre var den borte når vi kom der.

På utkikk etter haukugla, foto Lasse Gautestad.

I fuglevika var det mye vadefugler, blant annet en god mengde lappspover.

Steinvender, foto Fredrik Tjessem

Flokk med vadefugler klumpet sammen på et skjær. På bildet: myrsnipe, polarsnipe, lappspove og brushane. Foto Fredrik Tjessem

Brushane, foto Fredrik Tjessem

På Kviljo var det en flokk med viper og heiloer. På Nesheimvannet fikk vi både skjeand, taffeland og toppdykker.

Full artsliste for turen:
Knoppsvane
Grågås
Stokkand
Skjeand
Brunnakke
Krikkand
Toppand
Taffeland
Ærfugl
Sjøorre
Kvinand
Siland
Toppdykker
Havsule
Storskarv
Gråhegre
Sivhauk
Myrhauk
Musvåk
Spurvehauk
Tårnfalk
Vandrefalk
Tjeld
Sandlo
Heilo
Vipe
Brushane
Sandpaper
Tundrasnipe
Myrsnipe
Dvergsnipe
Strandsnipe
Rødstilk
Storspove
Lappspove
Enkeltbekkasin
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Sildemåke
Bydue
RIngdue
Tyrkerdue
Dvergspett
Sanglerke
Låvesvale
Sandsvale
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gulerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Gråtrost
Svarttrost
Steinskvett
Munk
Busksanger
Gransanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Kjøttmeis
Granmeis
Tornskate
Skjære
Kaie
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Tornirisk
Grønnfink
Gulspurv


Til sammen 79 arter

søndag 4. september 2016

Ringmerking Nedre Timenes 04.09.2016

Nok en fin merkedag på Timenes, fanget 146 fugl av 15 arter i dag. Nettene kom opp kl 05:30 og ble slått sammen kl 10:30. Spilte rødstrupe fra kl 02, skulle også ha spilt hagesanger/munk men pga tekniske problemer kom kom ikke denne lyden på før kl 06. Der var mye jernspurv i lufta og fikk fanget 43 ind selv om jeg manglet jernspurvlyd. Fikk en ny årsart i dag da en spurvehauk ble fanget.
Dagen merketall:
Rødstrupe       48
Jernspurv        43
Løvsanger       16
Munk              14
Trepiplerke       7
Brunsisik          4
Blåmeis            3
Hagesanger      3
Sivsanger         2
Tornsanger       2
Gransanger      1
Rørsanger        1
Møller              1
Bokfink           1
Spurvehauk     1

                                                   Spurvehauk F 1K

mandag 29. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 29.08.2016

I dag hadde vi en kjempe flott dag på Timenes, mye fugl, mange arter, fint vær og gresshoppesanger fest. Nettene var oppe kl 05:20 og ble tatt ned kl 11:30. Da hadde vi fanget 200 fugl av 21 arter, bla 3 gresshoppesangere, 2 på første runde kl 06:00 og en da vi pakket sammen nettene kl 11:30. Det er bare merket 2 gressehoppesangere tidligere i Kristiansand, en på Timenes i 1995 og en på Randøya i 2006. I dag var Hans Kristian, Espen og jeg som sto for merkingen. Martin rakk innom en liten time før han skulle på jobb. Totalt har vi nå merket 1045 fugl av 30 arter nå i høst.
Merketall i dag:
Løvsanger            43
Munk                   41
Trepiperk             41
Rødstrupe            17
Hagesanger          15
Brunsisik              13
Sivsanger               7
Rørsanger              5
Jernspurv               4
Gresshoppesanger  3
Bokfink                  3
Rødstjert                 2
Sv. hvit fl.snapper   2
Sivspurv                  2
Svartmeis                 1
Møller                      1
Blåmeis                    1
Spettmeis                  1
Bøksanger                1
Gransanger               1


                      Martin og Espen med hver sin gresshoppesanger, foto Hans Kristian Fjeldsgård


                                          Gresshoppesanger, foto Hans Kristian

søndag 21. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 20.08.2016

Hans Kristian og jeg var en liten tur på timens i går. Veldig "tungt" vær med mye skyer hengende over og lite bevegelse i fuglene så det ble noen mer beskjedent antall merkede fugler enn dagen før. Nettene opp kl 05:30 og ned kl 09:30 da det begynte å regne litt.  I tillegg til merkingen ble det registrert en fiskeørn, ei stor spurvehauk hunn, flere gulerler og grankorsnebb.
Merkeliste:
Løvsanger 34
Munk           9
Trepiplerke  5
Hagesanger  3
Brunsisik      3
Rødstrupe     2
Rørsanger     1
Tornsanger    1
Totalt            58


lørdag 20. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 19.08.16

Første merkedag etter at heisenettene ble installert. Det ble en god dag, både med mye fugl i nettene og i området rundt. Fredrik, Lasse og jeg fikk nok å gjøre  de timene vi var på stedet. Det var Løvsanger som det ble fanget klart mest av. Foruten 98 Løvsangere var 6 Rørsangere et høydepunkt. Det var heller ikke mye å gjøre at en Spurvehauk fikk ring på foten. Den fløy rett i nettet like ved siden av der jeg stod. Dessverre gikk den for høyt i nettet og før jeg fikk senket det var den ute igjen.
Nett opp: 05:30 Nett ned:11:00

Merkeliste
Løvsanger 98
Trepiplerke 16
Munk 14
Hagesanger 10
Brunsisik 8
Rørsanger 6
Rødstrupe 4
Spettmeis 2
Svarttrost 2
SHF 1
Blåmeis 1
Kjøttmeis  1
Buskskvett 1
Bokfink 1

TOT: 165 av 14 arter

Lasse og Fredrik i aksjon. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård


søndag 14. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 14.08.2016

I dag ble det en god merkedag på Timenes selv om de første nettrundene var ganske dårlige. Nettene kom kl. 05:30 og ble tatt ned kl. 11:30. I dag var mange innom  og var med på merkingen. I tillegg til undertegnede var Håkon med barn, Tore, Svein A og Rolf innom. Totalt ble det merket 186 fugl av 12 arter i dag.
Dagens merkeliste:
Løvsanger   135
Trepiplerke   22
Brunsisik      12
Hagesanger    4
Jernspurv       3
Rødstrupe      2
Kjøttmeis       2
Blåmeis          2
Munk             1
Sivsanger       1
Rørsanger      1
låvesvale       1

lørdag 13. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 13.08.2016

Jeg var en tur på Timenes på morgenen i dag og ringmerket før det begynte regne. Fikk opp nettene ca kl 05:30 og fuglelyden kom på ca kl. 6:00. Nettene ble tatt ned kl. 10 for da kom regnet. Det var ganske grått og tungt vær med litt vind. Ikke mye bevegelse i fuglene denne morgenen så fangsten ble ikke veldig god selv om vi har fått opp to nett til. Jeg fikk klippet og ryddet en ny nettgate gjennom et ospekratt ned mot Drangsvann. Satser på å få opp en 12 meter der i morgen. Har ikke fått på "øverste etasje" på heise nettene i sivet eller på toppen.
Fanget 69 fugl i dag av 13 arter, bla 1 rørsanger. Totalt i år har vi merket 234 fugl av 20 arter.
Merkeliste:
Løvsanger  33
Brunsisik   10
Hagesanger  6
Munk           6
Rødstrupe    2
Tornsanger   2
Sivspurv       2
Rørsanger     1
Grønnsisik    1
Bokfink         1
Trepiplerke   1


                                                    Den nye 6 meteren over bekken

                                                   Den nye 12 meter heisen på toppen

                                          Trepiplerke

                                          Rørsanger
                           

fredag 12. august 2016

Ringmerking Nedre Timenes 10.08.2016

Hans Kristian og Fredrik var en tur og merket på Nedre Timenes onsdags morgen. De kom litt sent i gang med merkingen da de hadde litt surr med det ene nettet etter uværet. Det ble ikke det helt store denne morgenen men 46 fugl fikk ring rundt benet bla 3 sivsangere. Håper på fint merkevær i helga.

Merke liste:
løvsanger        34
sivsanger           3
munk                 3
sv.hv.fl.snapper 2
blåmeis              2
hagesanger         1
tornsanger          1