onsdag 28. september 2011

Ny handlingsplan mot mink

Direktoratet for naturforvaltning har nylig ferdigstilt en handlingsplan mot mink. En viktig målsetning er bl.a. å fjerne eller redusere bestandene av mink i prioriterte verneområder. NOF hilser handlingsplanen velkommen, og håper at den vil gi positive effekter for sjøfuglene våre.

Det nevnes blant annet muligheter for NOFs lokallag til å engasjere seg i bekjemping av minken. Kanskje noe for NOF Kristiansand å vurdere?

Les mer på på NOF sentralt sine sider:

http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=924

1 kommentar:

  1. Dette tegner bra,og jeg håper det kan føre til drastisk red.av mink.Har selv sett hvordan minken har herjet i måke/ternekolonier.

    SvarSlett