tirsdag 24. januar 2012

Grønlandsmåker på farten

De siste par ukene har Nordvest Europa nærmest blitt invadert av grønlandsmåker, en art som vanligvis er en ganske fåtallig gjest hos oss. Også i Norge har det blitt registrert uvanlig høye antall av arten, som vanligvis holder til på Grønland og i Nordøst Kanada. Dette skyldes trolig en ekstra kald vinter i Kanada og på Grønland med utstrakt isdekke. Milde vintre i Nordvest Europa karakteriseres ofte av kalde vintre der og omvendt.

Det har blitt sett spesielt mange individer på Nordvestlandet og i Trøndelag, men også her i sør har det blitt sett en rekke individer, også i Kristiansand. Hele uka har noen individer hatt tilhold i området rundt Odderøya. De har vært spesielt enkle å se ved fyret på Odderøya så dersom du ikke har sett denne arten før har du en gyllen sjanse nå! Er ikke dumt å ta en ekstra titt gjennom måkeflokkene nå for tiden eventuelt oppsøke lokaliteter hvor stormåker gjerne samler seg.


Grønlandsmåke 3k ved Fiskebrygga (Foto: Klaus Maløya Torland)Grønlandsmåke 3k ved Fiskebrygga (Foto: Klaus Maløya Torland)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar