mandag 29. april 2013

Svarthalespove i Kjosbukta

15. April oppdaget Håvard Trygsland denne flotte svarthalespoven i Kjosbukta i Vågsbygd.


Svarthalespoven er meget sjelden i Kristiansand, med totalt fem funn. Med unntak av et funn på Hamresanden i 1979 har samtlige senere funn vært i Kjosbukta. Svarthalespoven er regnet som sterkt truet i Norge med 40-100 par hovedsakelig på Jæren og i Vesterålen. Tettere oppfølging av Kjosbukta vil muligens avsløre at arten raster her mer regelmessig enn tidligere antatt, noe som kan innvirkning på områdets verneverdi.

Tidligere funn i Kristiansand:
1 individ i Kjsobukta                               8.5.2002
2 individ i Kjosbukta                               5.9.1999
1 individ i Kjosbukta                      17 - 20.5.1999
1 individ ved Fauløyna, Hamresanden    23.8.1979

Kanskje noen kjenner til flere funn?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar