mandag 25. august 2014

Ringmerkingshelg på Svendsholmen


De tre siste årene har Øyvind Fjeldsgård, Espen Fjeldsgård og jeg reist ut til familiehytta på Svendsholmen i slutten av august for å ringmerke. I år var intet unntak. Torsdag 21 august kl. 0500 ble nettene slått opp og ringmerkingshelgen startet. Før nettene ble tatt ned Søndag 24 august kl. 1500 hadde hele 544 fugler av 28 arter fått ring på benet.

Munk var den arten det ble ringmerket flest av, hele 119 individer. Tett fulgt av Løvsanger med 117 individer. Høydepunktene kom i form av Blåstrupe, Vendehals og Tornskate.

Svendsholmen ligger like ved Bragdøya i byfjorden, Kristiansand.


Rødstjert. 2 av totalt 7. 1K Hunn til venstre og 1K hann til Høyre.

Espen ringmerker Måltrost
Blåstrupe 1K hann


Blåstrupe 1K hann

En fargerik duo. Blåstrupe og Rødstjert.
Sivsanger

Vendehals. Det ble ringmerket 4 individer i løpet av helga.


Gulsanger 1K
Espen plukker ut Kjøttmeis av nettet.
Det ble observert en del vadere på trekk under dagene på Svendsholmen. Da spesielt Strandsnipe, Gluttsnipe og Rødstilk. På Onsdagen ble det også observert en Brushane.

Svendsholmen ringing crew (Team Fjeldsgård) Fra venstre: Øyvind og Jernspurv, Espen og Munk, Hans Kristian og trepiplerke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar