lørdag 13. september 2014

Vellykket foreningstur til Lista!

Lørdag 06.09.14 kjørte vi to biler fra togstasjonen i Kristiansand mot Lista. Selv om værutsiktene var dårlig var vi 6 mann som satte kursen vestover. Som vanlig begynte vi turen ved Lista fyr. Vi banket høfflig på ringmerkingsbua for å høre hvorvidt det var sett noe til Hauksangeren fra dagen i forveien, men den var ikke sett. Vi fikk imidlertidig høre at vi var heldig, for en Dvergspurv hadde nettop blitt pluket ut av nettet. 10 minutter senere hadde samtlige turdeltagere foruten SVein B. fått seg et nytt kryss i boka.

Dvergspurv, ringmerket ved Listafyr. (Foto: Rolf Sunde)
Etter å ha brukt litt tid ved fyret spaserte vi en tur gjennom lebeltet og ut slik at vi kunne kikke ned i Verevågen Det var 50-60 Havsuler som drev å fisket kort fra land. På vei tilbake gikk vi en tur ned til Sevika. Her var det Snadderand, Stjertand og 5 Svarthalespover.

Rundt fyret var det generellt mye rovfugl. Tårnfalk som den dominerende arten tett fulgt av spurvehauk. Vi fikk også med oss Vandrefalk, Musvåk, Sivhauk og Myrhauk i området rundt fyret.

Speiding mot Verevågen. (Foto: Rolf Sunde)

Spurvehauk ved lebeltet. (Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad)

Tårnfalk ved lebeltet. (Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad)

Da vi var fedrig kikket ved fyret kjørte vi ned og stoppet en tur i Vågsvollvika. Det var en Svartrødstjert som hadde holdt seg der en stund som vi ønsket å se. Etter mye frem og tilbake dukket til slutt Svartrødstjerten opp.
Svartrødstjert i Vågsvollvika. (Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad)
Videre gikk ferden til Nordhasselvika og tilslutt Nesheimsanden, uten at det var det helt store og melde herifra. Vu retunerte til overnattingstedet på Jølle hvor det ble disket opp med god mat med selvplukkete kantareller til.

Søndagen startet på nytt ved Lista fyr. Den første tiden ble brukt til sjøfuglspeiding. Det var ikke mye som trakk forbi, men mens vi stod der gikk det forbi to storjo. Vi hadde denne dagen også en rusletur i lebelte. Vi snudde ganske raskt etterom været begynte å bli dårlig. Vi gikk tilbake til bilene og satt kursen mot Vågsvollvika. Det ble gjort et nytt kort stopp, Svartrødstjerten var fremdeles på plass.

Videre gikk ferden til hvor vi avsluttet dagen i forveien, på Nesheim. Mens vi stod og så på endene i Nesheimvann, ble vi på ny oppmerskom på en kjerrhauk som kom flygende over jordene. Det ble ganske raskt konstatert at det ikke var myrhauk. Etterhvert ble det slåttfast at det var en Steppehauk. Fuglen tok høyde og forsvant.

På vei til Vanse ble vi på ny oppmerskom på Steppehauken ved jordene på Skeime/Dyngvoll.

Steppehauk 1K. (Foto: Hans Kristian Fjeldsgård)

Steppehauk 1K. (Foto: Hans Kristian Fjeldsgård)
Ettersom været hadde blitt riktig greit tok vi turen ut til Kviljoodden. Det var mye vadere her. Spesielt Myrsnipe, Sandløper og Sandlo.

Vaderkikking på Kviljoodden. (Foto: Hans Kristian Fjeldsgård)

Vadere på Kviljoodden. (Foto: Rolf Sunde)
Alt i alt en meget vellyket tur. Været ble også mye bedre enn fryktet. Takk for turen =)

Artsliste:
Knoppsvane Grågås Kanadagås Brunnakke Snadderand Krikkand Stokkand Stjertand Taffeland Toppand Bergand Ærfugl Svartand Kvinand Siland Toppdykker Horndykker Havsule Storskarv Toppskarv Gråhegre Sivhauk Myrhauk Steppehauk Spurvehauk Musvåk Tårnfalk Dvergfalk Vandrefalk Vannrikse Trane Tjeld Sandlo Heilo Polarsnipe Sandløper Dvergsnipe Tundrasnipe Myrsnipe Brushane Enkeltbekkasin Svarthalespove Lappspove Storspove Rødstilk Gluttsnipe Strandsnipe Steinvender Gråmåke Svartbak Fiskemåke Sildemåke Storjo Sanglerke Låvesvale Taksvale Trepiplerke Heipiplerke Skjærpiplerke Gulerle Linerle Rødstrupe Svartrødstjert Rødstjert Buskskvett Steinskvett Svarttrost Munk Løvsanger Fuglekonge Granmeis Toppmeis Svartmeis Blåmeis Kjøttmeis Nøtteskrike Skjære Kråke Kaie Stær Bokfink Grønnfink Stillits Grønnsisik Tornirisk Grankorsnebb Gulspurv Dvergspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar