søndag 4. september 2016

Ringmerking Nedre Timenes 04.09.2016

Nok en fin merkedag på Timenes, fanget 146 fugl av 15 arter i dag. Nettene kom opp kl 05:30 og ble slått sammen kl 10:30. Spilte rødstrupe fra kl 02, skulle også ha spilt hagesanger/munk men pga tekniske problemer kom kom ikke denne lyden på før kl 06. Der var mye jernspurv i lufta og fikk fanget 43 ind selv om jeg manglet jernspurvlyd. Fikk en ny årsart i dag da en spurvehauk ble fanget.
Dagen merketall:
Rødstrupe       48
Jernspurv        43
Løvsanger       16
Munk              14
Trepiplerke       7
Brunsisik          4
Blåmeis            3
Hagesanger      3
Sivsanger         2
Tornsanger       2
Gransanger      1
Rørsanger        1
Møller              1
Bokfink           1
Spurvehauk     1

                                                   Spurvehauk F 1K

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar