mandag 15. mai 2017

Randøyatur 14mai7 på morgenen møttes en hard kjerne på tre foreningsmedlemmer(Øyvind, Svein og Lasse) på Kongshavn for en tur til Randøya for å se på trekket.
Etter mye dårlig vær var alle litt urolige, men det regnte ikke hele dagen det var for det meste vindstille.

Turen ut til øya ga oss flere terner og andre fugler som hekker i området,

Makrellterne(Sterna hirundo)

Tjeld(Haematopus ostralegus)

Fiskemåke(Larus canus)

Ærfugl hann(Somateria mollissima)


Når vi nådde utskikksplassen dukket det opp flere interessante arter.
To tyvjo fløy forbi(ny livsart for meg) og flere smålom, en storlom, havsule, en krykkje og en dvergfalk ble sett i løpet av turen.
På utkikk


Etter en stund tok vi en gåtur rundt øya, mye sangere overalt. Blant annet tornsanger, møller og hagesanger. Vi besøkte hytta og tidligere ringmerkingsplasser.


Blåmeis(Cyanistes caeruleus)


På vei tilbake ble vi fascinert av de utrolige mengder med plankton og maneter i vannet rundt båten.
Blå brennmanet(Cyanea lamarckii)

En liten manetart det må ha vært mange millioner av.

Fiskemåke på reir

Grågås(anser anser) med unger.


Artsliste for turen(59 arter til sammen):
1. Knoppsvane
2. Grågås
3. Stokkand
4. Ærfugl
5. Svartand
6. Sjøorre
7. Kvinand
8. Siland
9. Smålom
10. Storlom
11. Havsule
12. Storskarv
13. Toppskarv
14. Gråhegre
15. Dvergfalk
16. Vandrefalk
17. Tjeld
18. Småspove
19. Strandsnipe
20. Rødstilk
21. Tyvjo
22. Krykkje
23. Fiskemåke
24. Sildemåke
25. Gråmåke
26. Svartbak
27. Makrellterne
28. Ringdue
29. Tårnseiler
30. Låvesvale
31. Heipiplerke
32. Skjærpiplerke
33. Linerle
34. Gjerdesmett
35. Jernspurv
36. Rødstrupe
37. Buskskvett
38. Steinskvett
39. Svarttrost
40. Måltrost
41. Møller
42. Tornsanger
43. Hagesanger
44. Munk
45. Gransanger
46. Løvsanger
47. Gråfluesnapper
48. Svarthvit fluesnapper
49. Blåmeis
50. Kjøttmeis
51. Skjære
52. Kråke
53. Ravn
54. Stær
55. Gråspurv
56. Bokfink
57. Grønnsisik
58. Tornirisk
59. Brunsisik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar