mandag 28. mars 2011

Listatur 20.03.2011Søndag 20.03 var det klart for årets ettervinter tur til Lista. 6 personer inkludert undertegnede møtte frem på jernbanestasjon klare for fugletur. Som vanlig kjørte vi først ut til Fyret, her traff vi på Pål Børresen med kone som ble med oss videre på turen. Vi kikket i Sevika fra fyret og sjekket sjøen utenfor fyret samt at vi kikket i Våien og Vågsvålvika. Resultatet ble en del ender, tjeld, sandlo, storspove og rødstilk. Turen gikk så videre til Borshavn hvor vi tok turen ut moloen. Her fikk se bla. 3 dvergdykkere og flere ender. Neste stopp var Nordhasselvika. Her stoppet vi langs riksveien og kikket ned i bukta hvor der var masse fugl. Det mest interessante var hele 5 islom og 21 horndykkere plusse de «vanlige» endene. Etter å ha studert lomene og dykkerne en god stund kjørte vi til Steinsvika. På vei ut mot vika så vi en stor flokk med grågjess, kanadagjess og sangsvaner. Nede i bukta var det ei svartryggerle som varmet mest.

Neste stopp på turen var Fuglevika og det var nå klart for en matbit. Vi plasserte oss i le av båthuset i vika og inntok lunchen vår mens vi sjekket sjøen mot Rauna og bukta etter fugl uten å finne noe spesielt. Når nista var fortert var vi klare til å forflytte oss. Vi kjørte til travbanen ved Nesheimvannet og stoppet der for å kikke i Nesheimvannet. Der var ikke så veldig mye fugl men vi fikk bla med oss krikkender, stokkender, toppender, kvinender, lappfiskender, grågås, kanadagås, sangsvane og knoppsvane. Neste stopp var Kviljostranda hvor vi fant enda flere horndykkere, en islom og en gråstrupedykker som det beste. Som ved de andre stoppene ved kysten var der også her bra med havelle. Vi kjørte så over Kviljojordene uten å finne noe spesielt og stoppet så ved Hanangervannet hvor vi gikk til fugletårnet og kikket i vannet derfra. Bra med vannfugl her også, det beste var 2 lappfiskender og 1 sothøne.

Vi nærmet oss nå slutten på turen men vi planla å stoppe ved Kråkenesvannet og en tur til Lomsesanden. Kråkenesvannet var fort å sjekke da hele vannet var islagt. På Lomsesanden var det igjen horndykkere og sjøorrer som ble studert. Dette var siste stopp på turen og vi var nå klare for hjemturen. En gjennom gang av observasjonene viste at vi hadde funnet 55 arter på turen.

ARTSLISTE - 55 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler. Knoppsvane Sangsvane Grågås Kanadagås Gravand Krikkand Stokkand Toppand Ærfugl Havelle Svartand Sjøorre Kvinand Lappfiskand Siland Laksand Islom Dvergdykker Gråstrupedykker Horndykker Storskarv Toppskarv Gråhegre Sothøne Tjeld Sandlo Vipe Storspove Rødstilk Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Svartbak Bydue Ringdue Tyrkerdue Sanglerke Skjærpiplerke Linerle Svarttrost Duetrost Granmeis Svartmeis Blåmeis Kjøttmeis Skjære Kaie Kråke Stær Gråspurv Bokfink Grønnfink Grankorsnebb Gulspurv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar