tirsdag 21. januar 2014

Velkommen til årsmøte onsdag 22.01.

Årsmøte i Kristiansand og omegn lokallag
onsdag 22. januar kl. 18.30 på Naturmuseumet
Håper så mange som mulig tar seg bryet med å avse tid til å møte.
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg – nytt styre
7. Premiering av fotokonkurransen.
Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar