torsdag 5. mai 2011

Danmarkstur

Torsdag 28. til lørdag 30. april hadde vi for fjerde året på rad vår årlige tur til Skagen - Nord-Europas beste rovfugllokalitet om våren! Dvs. vi tilbrakte de to første dagene i Skagen, og den siste i Vejlerne. Med snøugle og svartstork som højdare fra tidligere turer, var det all grunn til optimisme også denne gang. Værmeldingene var upåklagelige!

Vi ble ikke skuffet. 111 turarter var ny rekord. Selv om vi ikke fikk med oss denne ukas Skagen-bomber av nordisk format - dvergørn, småskrikørn og slangeørn - kom rovfugler av mange slag som perler på ei snor, tilsammen så vi sikkert nærmere 1000 stk. Svartglente - 1, glente - 5, musvåk - 6-700+, fjellvåk - 30-40+, tårnfalk - 30+, vandrefalk - 1, fiskeørn - 2, sivhauk - 6, myrhauk - 2, hvorav en ad. hann som gikk rett til havs på kort hold, spurvehauk - 20+. I tillegg flere forbiflygende traner.

Glente


Torsdagen fulgte vi rovfugltrekket fra velkjente Flagbakken, men relativt svak nordøstlig vind gjorde at det meste av trekket gikk på litt langt hold. Fredagen derimot, kom vi over et kjempetrekk rett over bilen da vi var på vei utover mot Grenen. Vi stoppet i veikanten, og rett over oss kikket to glenter ned på oss, og daffet langsomt utover mot Grenen i sakte tempo, sammen med minst 100 våker. Etter at det meste var passert, fant vi oss en bunker litt nærmere Grenen, der vi hadde flott utsikt til de mange våkeskruene som fortsatte å gjøre trekkforsøk, eller avbrøt og kom i retur. Det var her vi oppdaget vår eneste svartglente, som etterhvert kom på brukbart fotohold.

Ragnar oppdager svartglente

Svartglente


Sjøfuglskåding på Nordstrand fredag morgen ga en gulnebblom, smålom 200+, teist, tyvjo, dvergmåke, splitterner. Lyd fra rørdrum. Gråstrupedykker og dvergdykker.

Lørdag kjørte vi til Vejlerne, og på veien hadde vi også et stopp i Ulvedybet som har et flott fugletårn med god oversikt over den vestlige delen av dette fuglerike våtmarksområdet. Vejlerne ga hvitkinngås - 3000+, skjestork - 2, avosett - 140+, svarthalespove - 10+, mange skjeender og taffelender, flere stjertender, snadderender og knekkender, svarthalsdykker - 6, rørdrum - 2, flere toppdykkere, gråstrupedykker, ei dvergmåke, flere sivhauker.

Kornspurv

Topplerke


Og ikke å forglemme: topplerke! En av de mest utrydningstruede arter i Danmark. De få individene i Hirtshals er de eneste som er registrert i DOF-basen i år, opptil 5 ind. på en gang. Det er mulig danskene har klart å holde et par andre lokaliteter hemmelig? Iallfall fikk vi med oss 2 syngende hanner på tur ned.

Ragnar Tømmerstø og Terje Sødal

1 kommentar:

  1. Veldig fine bilder, særlig kornspurven!

    SvarSlett