mandag 28. mars 2011

Listatur 20.03.2011Søndag 20.03 var det klart for årets ettervinter tur til Lista. 6 personer inkludert undertegnede møtte frem på jernbanestasjon klare for fugletur. Som vanlig kjørte vi først ut til Fyret, her traff vi på Pål Børresen med kone som ble med oss videre på turen. Vi kikket i Sevika fra fyret og sjekket sjøen utenfor fyret samt at vi kikket i Våien og Vågsvålvika. Resultatet ble en del ender, tjeld, sandlo, storspove og rødstilk. Turen gikk så videre til Borshavn hvor vi tok turen ut moloen. Her fikk se bla. 3 dvergdykkere og flere ender. Neste stopp var Nordhasselvika. Her stoppet vi langs riksveien og kikket ned i bukta hvor der var masse fugl. Det mest interessante var hele 5 islom og 21 horndykkere plusse de «vanlige» endene. Etter å ha studert lomene og dykkerne en god stund kjørte vi til Steinsvika. På vei ut mot vika så vi en stor flokk med grågjess, kanadagjess og sangsvaner. Nede i bukta var det ei svartryggerle som varmet mest.

Neste stopp på turen var Fuglevika og det var nå klart for en matbit. Vi plasserte oss i le av båthuset i vika og inntok lunchen vår mens vi sjekket sjøen mot Rauna og bukta etter fugl uten å finne noe spesielt. Når nista var fortert var vi klare til å forflytte oss. Vi kjørte til travbanen ved Nesheimvannet og stoppet der for å kikke i Nesheimvannet. Der var ikke så veldig mye fugl men vi fikk bla med oss krikkender, stokkender, toppender, kvinender, lappfiskender, grågås, kanadagås, sangsvane og knoppsvane. Neste stopp var Kviljostranda hvor vi fant enda flere horndykkere, en islom og en gråstrupedykker som det beste. Som ved de andre stoppene ved kysten var der også her bra med havelle. Vi kjørte så over Kviljojordene uten å finne noe spesielt og stoppet så ved Hanangervannet hvor vi gikk til fugletårnet og kikket i vannet derfra. Bra med vannfugl her også, det beste var 2 lappfiskender og 1 sothøne.

Vi nærmet oss nå slutten på turen men vi planla å stoppe ved Kråkenesvannet og en tur til Lomsesanden. Kråkenesvannet var fort å sjekke da hele vannet var islagt. På Lomsesanden var det igjen horndykkere og sjøorrer som ble studert. Dette var siste stopp på turen og vi var nå klare for hjemturen. En gjennom gang av observasjonene viste at vi hadde funnet 55 arter på turen.

ARTSLISTE - 55 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler. Knoppsvane Sangsvane Grågås Kanadagås Gravand Krikkand Stokkand Toppand Ærfugl Havelle Svartand Sjøorre Kvinand Lappfiskand Siland Laksand Islom Dvergdykker Gråstrupedykker Horndykker Storskarv Toppskarv Gråhegre Sothøne Tjeld Sandlo Vipe Storspove Rødstilk Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Svartbak Bydue Ringdue Tyrkerdue Sanglerke Skjærpiplerke Linerle Svarttrost Duetrost Granmeis Svartmeis Blåmeis Kjøttmeis Skjære Kaie Kråke Stær Gråspurv Bokfink Grønnfink Grankorsnebb Gulspurv

Velkommen til NOF Kristiansand og omegn sin blogg!

Her vil det etterhvert komme oppdateringer om hva som skjer på fuglefronten i Kristiansandsområdet og annet fuglenytt.  Bloggen er fortsatt under konstruksjon så det vil nok bli mer finpussing fremover. Ønsker du å bidra med innlegg til bloggen kan du sende en mail til zoothera87@hotmail.com. Har du en spennende fugleobservasjon, en lokalitet du vil presentere eller andre fugleopplevelser er det bare å skrive.

Hadde vårens første spasertur i ettermiddag for å se om det var noe fugl å oppdrive. La som vanlig turen til Møvik som er i passe gangavstand fra der jeg bor (Voiebyen). Ikke så mye fugl å skryte av, men en fin tur ble det. På jordene ved Møvig gård var det en del stær, men mest interessant var seks sanglerker på hestejordet, en art som ikke er spesielt vanlig å se på denne kanten av byen.

Møvig gård

Ute ved Streden eller Ternevika var det heller ikke så mye å se, men en del fiskemåker er på plass. En enslig gråhegre er kun den andre observasjonen i Kristiansand i år i følge arstobs.

Sumatra

På Sumatra var det også usedvanlig stille, men ei skjærpiplerke i sjøkanten lyste opp. Dette var art nummer 100 for Møvig på artsobs!

Alt i alt en fin tur, men foreløpig lite trekkfugl. Satser på at det dukker opp noen flere arter i løpet av neste par ukene.