onsdag 25. mai 2011

Lerkefalk Tjomsemoen idag kl 12.00

Lerkefalk idag. Jeg var en meget kort tur på Tjomsemoen idag, men valgte likevel å ta med foto. Det har jeg alltid klart, når noe dukker opp skjer det raskt. Det gjorde det idag også, plutselig dukket det opp en vanvittig rask rovfugl over jordene. Jeg trodde det var vandrefalken med det samme, men denne var anderledes i måten å fly på. Utrolig langvinget, elegant og rask. Jeg kastet opp kamera og tok en serie bilder, de ble skarpe, men det ble mest silluet mot himmelen. De ble såpass bra at jeg kunne bevise obsen. Første gang jeg har voksen lerkefalk om våren i Søgne.
Foto : Odd Kindberg

søndag 22. mai 2011

Listatur 22. mai

Vi var åtte personer som møtte frem på jernbanestasjonen i dag morges. Selv om været var sånn tålig bra da vi reiste, ble det desverre bare verre dess lengre vi kom. Første stopp på turen var ved nordenden av Hanangervann. Her var det ganske tynt med fugl bortsett fra noen syngende sivsangere og en del grågjess med unger. Deretter satte vi kursen mot fyret. Noen minutter før vi ankom  hadde det flydd en kornspurv forbi skåderbua, men den ble desverre ikke funnet igjen. Da det var både kraftig vind og regn oppe ved fyrområdet bestemte vi oss for å ta turen ned i lebeltet. Her fant vi blant annet vendehals (hørt), måltrost, toppmeis og noen flotte stillits. I andre enden av lebeltet fant vi en svartrødstjert som også hadde blitt sett av andre tidligere på dagen. Vi så også en flokk med ringgjess som trakk ganske nærme land. Vel fornøyde satte vi kursen mot fyret igjen. Vi tok så turen ned i Vågsvollvoien for å se om det var noe der å finne. Langs veien ned til Våien skremte vi opp en vaktel som virret av gårde! Er ikke så ofte man faktisk får sett vaktelen. I våien var det relativt lite fugl, men svartryggerle, gulerle og grønnstilk er verdt å nevne. 12 havsule som trakk ganske nærme var et flott syn. Deretter satte vi kursen mot mot en lokalitet lenger øst hvor det hadde blitt sett ei sitronerle dagen før. Det tok ikke mange minuttene før vi fant SITRONERLA! Den poserte velvillig og det var flere som fikk tatt noen fine bilder. Sitronerla var nytt kryss for alle turdeltakerne! Arten er en sjelden gjest fra Øst-Europa og Sibir. Rolf og Geir fotograferer sitronerlaSitronerla. Heldigvis ble det også tatt bedre bilder enn dette!


Vi satte så kursen mot Slevdalsvann hvor vi hadde lunsj. Målarten her, sivhauk, ble raskt notert. Bortsett fra noen sivspurv var det ikke så mye annet å se her heller. Desverre begynte det å regne da vi var her og det sluttet ikke før vi kom hjem til Kristiansand. Neste stopp var ved Nordhasselvika hvor vi noterte blant annet smålom og sjøorre. Vi stoppet også ved Steinsvika, Fuglevika, Nesheimvann og Hannagervann, men det var ikke noe særlig nytt å se. Etter nok en matbit i Vanse satte vi kursen hjemover. På vei hjem kjørte vi en rask tur nedom Solstrand i Lindesnes for å se etter ei dverglerke som var sett der tidligere på dagen, men uten nøyaktig stedangivelse i tillegg til regn tok det ikke lang tid før vi ga opp og satte kursen mot Kristiansand. Selv om været ikke var på sitt beste var det en flott tur med flere høydepunkt i form av blant annet vaktel, sitronerle, ringgås og svartrødstjert.

Artsliste:
Knoppsvane
Grågås
Ringgås
Kanadagås
Gravand
Stokkand
Toppand
Ærfugl
Sjøorre
Siland
Vaktel
Smålom
Havsule
Storskarv
Sivhauk
Tjeld
Sandlo
Vipe
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Grønnstilk
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Ringdue
Tyrkerdue
Tårnseiler
Vendehals
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Sitronerle
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Svartrødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Sivsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Toppmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kaie
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Brunsisik
Gulspurv
Sivspurv

Totalt: 77 arter

Boltit på Tjomsemoen

1 boltit hunn på Tjomsemoen idag en 26 mai 2011.

Lørdag 21 mai fikk jeg mine første boltit på Tjomsemoen. Oppdaget en flokk på
5 stk på jordene ned mot elva.


Foruten denne flokken var det 1 heilo. Her er 4 av 5 boltit.

Det ble også hørt en myrsanger ved søgneelva både den 21 og 22 mai.
Hans Vidar Løkken oppdaget myrsangeren igår.


Odd Kindberg


fredag 20. mai 2011

Bli med til Lista!

Vil bare minne om at det er foreningstur til Lista nå på søndag 22.mai. Vi håper på en flott tur med mye spennende fugl. På denne tiden av året er artsmangfoldet på sitt største. Kankje vi også er heldige og får sett gulnebblom eller polarjo på trekket. Senest i går ble det sett både gulirisk og bieter ved fyret. Fremmøte er ved jernbanestasjonen kl. 07:00. Turleder er Øyvind Fjeldsgård. Pris: 100 kr.

Vel møtt!

Sjøfugltrekk på Flekkerøya 19.mai.

Rrring. Vekkeklokka ringte umenneskelig tidlig; kl 0330. Men jeg hadde lovet å hente min sønn som kom med natt-toget fra Oslo etter en USA tur. Under turen inn til stasjonen i grålysningen begynte jeg å tenke på om det kunne være noe sjøfugltrekk i dag. Vinden blåste vest-sørvest, noe som ofte er gunstig. Jeg har vært endel turer tidligere ut på Kjereneset på Flekkerøya  i vår, men mye østlig vind har ikke ført til så  mye sjøfugl. Særlig har det vært lite lom. I Mandal (Ryvingen) og på Lista fyr har det vært mer. Jeg undres på om lommen treffer land lenger vest når det er stille eller østlig vind ?

Vel; med disse tankene i hodet, om enn aldri så trøtt, droppet jeg puta da jeg kom tilbake fra stasjonen og var plassert med kaffetermos og teleskop på Kjereneset fra kl 04:45. Den første halvtimen før sola kom ordentlig opp var stille, med unntak av noen havsuler på vei vestover. Men så begynte det å komme lom. Noen lavt over vannet (kan være vanskelig å oppdage) og andre høyere. I løpet av to timer passerte alle de norske lomartene forbi. Høydepunktet var en voksen gulnebblom, men også 4 islom og 3 storlom var flotte observasjoner i tillegg til et 30-talls smålom. En enslig lunde på vei mot vest var også bra. Og dette før dagen og arbeidsdagen enda har begynt.

Ser på artsobs. at karene Ragnar Tømmerstø og Terje Sødal hadde en flott Polarjo  i løpet av en kveldsøkt samme sted. Så kan vi jo under på alt som har passert sjøen utenfor Flekkerøya i løpet av denne fine maidagen ellers.

tirsdag 17. mai 2011

Fugl Tjomsemoen 17 mai 2011

Det var 120 grågås som beitet på Tjomsemoen. Jeg tok noen bilder som vanelig, vel hjemme så jeg at kortnebbgåsa til Hans Vidar Løkken var midt i bildet.Da jeg skulle gå hjem kom en rovfugl jagende over Tjomsemoen, jeg så straks det var en kjerrhauk. Etterhvert havnet jeg på en sivhauk hunn. Fikk noen bilder, men avstanden var i drøyeste laget. Sekvensen der sivhauken ble mobbet av kråke var ganske artige.


Foruten kortnebbgåsa-sivhauken så jeg 3 skogduer og 1 tårnfalk.

God 17 mai.
tekst og foto: Odd Kindberg


mandag 16. mai 2011

Svartehavsmåke i Søgne

Svartehavsmåke i Søgne den 14-15-16 mai-2011

Den 14 mai oppdaget Hans Vidar Løkken en 2 K svartehavsmåke på Sangvik i Søgne. Jeg rykket ut dagen etter i lett regn, joda den var på matjakt over jordene på Sangvik sammen med en 10 -12 fiskemåker.
Etter litt venting var den nær nok til at det ble et bilde eller 2, etterhver dukket Øyvind & søn + Reidar og Inge opp. Den ble sett igjen i Høllen idag av Reidar.
Dette er den 3. svartehavsmåka jeg har sett i Søgne, en liten sjeldenhet i Søgne er det.

Andre observasjoner.

15 sept 2005 1 2k svartehavsmåke sett på Sangvik.
7 oktover 2003 1 ind sett på Tjomsemoen


Tekst & foto

Odd Kindberg

fredag 13. mai 2011

Kryssetur til Lista

Tirsdag 10. mai 2011 vil definitivt gå ned i historien som en av de beste dagene på Lista for sjeldenheter. Dagen begynte bra da Tellef Barøy Vestøl oppdaget ei damsnipe i Vågsvollvika. Selv om damsnipe er en sjelden fugl, kunne den ikke sammenlignes med det som skulle komme. Noen få timer seinere tikket det inn ei melding på telefonen om at Tellef og Gunnar Gundersen hadde sett en steintrost hunn i lebeltet ved Lista Fyr! Steintrost er en megarraritet i Norge, og dette er kun det fjerde funnet i Norge, og det første siden 1974. Dette førte ikke overraskende til at mange kryssere hev seg i bilen og kjørte mot Lista. Desverre forsvant steintrosten etter noen minutter da den ble skremt av noen turgåere. Selv om steintrosten ikke ble gjenfunnet ble det oppdaget en annen megararitet som uten tvil blidgjorde mange av de fremmøtte. Det var Jarl Marius Abrahamsen som oppdaget en voksen hann rødbrystlo i Vågsvollmarka. Dette er også en meget sjelden gjest i Vest-Europa og det første av en voksen hann i Norge.

Det var på bakgrunn av disse fantastiske artene jeg valgte å droppe eksamenslesing og i stedet ta en ettermiddagstur til Lista, takket være en mor som villig til å stille opp som sjåfør! Det var med høye forhåpninger vi satte kursen mot Lista. Desverre kom vi ikke lenger enn Auglandsbukta før meldingen kom om at loen var flydd østover. Da vi allerede var på vei tok vi likeså godt turen. Desverre kom det ikke noen flere meldinger om at loen hadde blitt gjenoppdaget, slik vi håpet på. Da vi kom frem til fyrområdet tok jeg først en rask tur ned til Vågsvollvika. Etter noen minutter dukket damsnipa opp. Den var svært tillitsfull og det var mange som fikk fine bilder av den.

Damsnipe i Vågsvollvika. Foto: Tellef Barøy Vestøl

Damsnipe i Vågsvollvika. Foto: Tellef Barøy Vestøl

Det var artig å se så mange fuglefolk på Lista. Uansett hvor man kikket var det folk med kikkert. Ettersom det var ganske mange som så etter loen, bestemte jeg meg for å ta en tur til lebeltet for å se etter trosten. Ikke uventet var den ikke å finne. Derimot var det en del andre fugler å se, bl.a. sivhauk, tårnfalk, svartrødstjert, rødstjert og gråfluesnapper. Ettersom det begynte å bli ganske sent valgte vi å vende hjemover. Hadde et par stopp på vei hjem, men det ble ikke så mye nytt å se. Langs veien ned mot Steinsvika fant jeg derimot en noen boltit på et jorde. Telte 23 individer, men det kan godt ha vært flere. Boltiten er en art man ikke ser så ofte, og det er definitivt en av de vakreste vaderne. Selv om det ikke ble noen megarariteter var det allikevel en fin tur og damsnipa var jo tross alt et nytt kryss det også. Det ble også sett en god del andre sjeldne arter på Lista denne dagen, inkludert svartglente, enghauk og gulirisk

torsdag 12. mai 2011

Bli med til Vejlerne 27-29. mai!

Minner om påmeldingsfristen for fugleturen til
fuglereservatet Vejerne i Danmark 27.-29 mai.
Vi satser på å få sett en rekke av artene som området er kjent for og som kan være vanskelige å få sett i Norge. Svarthalsdykker, gråstrupedykker, rørdrum, skjestork, avosett, svartterne og kornspurv er blant artene vi vil se etter. Er vi heldige dukker det opp en overraskelse eller to.
Fristen er fredag 13. mai. Det er bestilt ferieleiligheter på Slettestrand. 
Pris kr. 700; Turleder blir veteran og ekspert Øyvind Fjeldsgård.
Se programmet på www.piplerka.info
Påmelding til undertegnede.
Mvh.
Rolf Sunde

søndag 8. mai 2011

Dverglerke i Søgne

På fredag ble det sett ei dverglerke på Sangvik i Søgne. Fuglen ble oppdaget av mandalittene Klaus Maløya Torland og Martin Lie Pedersen. Fugler var sky og selv om den ble lett etter både på fredag kveld og lørdag ble den desverre ikke sett igjen. Selv om dvergerka er en sjelden gjest i Norge er den observert en rekke ganger i Søgne tidligere, senest i 2008.

Foto: Klaus Maløya Torland©

Foto: Klaus Maløya Torland©

torsdag 5. mai 2011

Danmarkstur

Torsdag 28. til lørdag 30. april hadde vi for fjerde året på rad vår årlige tur til Skagen - Nord-Europas beste rovfugllokalitet om våren! Dvs. vi tilbrakte de to første dagene i Skagen, og den siste i Vejlerne. Med snøugle og svartstork som højdare fra tidligere turer, var det all grunn til optimisme også denne gang. Værmeldingene var upåklagelige!

Vi ble ikke skuffet. 111 turarter var ny rekord. Selv om vi ikke fikk med oss denne ukas Skagen-bomber av nordisk format - dvergørn, småskrikørn og slangeørn - kom rovfugler av mange slag som perler på ei snor, tilsammen så vi sikkert nærmere 1000 stk. Svartglente - 1, glente - 5, musvåk - 6-700+, fjellvåk - 30-40+, tårnfalk - 30+, vandrefalk - 1, fiskeørn - 2, sivhauk - 6, myrhauk - 2, hvorav en ad. hann som gikk rett til havs på kort hold, spurvehauk - 20+. I tillegg flere forbiflygende traner.

Glente


Torsdagen fulgte vi rovfugltrekket fra velkjente Flagbakken, men relativt svak nordøstlig vind gjorde at det meste av trekket gikk på litt langt hold. Fredagen derimot, kom vi over et kjempetrekk rett over bilen da vi var på vei utover mot Grenen. Vi stoppet i veikanten, og rett over oss kikket to glenter ned på oss, og daffet langsomt utover mot Grenen i sakte tempo, sammen med minst 100 våker. Etter at det meste var passert, fant vi oss en bunker litt nærmere Grenen, der vi hadde flott utsikt til de mange våkeskruene som fortsatte å gjøre trekkforsøk, eller avbrøt og kom i retur. Det var her vi oppdaget vår eneste svartglente, som etterhvert kom på brukbart fotohold.

Ragnar oppdager svartglente

Svartglente


Sjøfuglskåding på Nordstrand fredag morgen ga en gulnebblom, smålom 200+, teist, tyvjo, dvergmåke, splitterner. Lyd fra rørdrum. Gråstrupedykker og dvergdykker.

Lørdag kjørte vi til Vejlerne, og på veien hadde vi også et stopp i Ulvedybet som har et flott fugletårn med god oversikt over den vestlige delen av dette fuglerike våtmarksområdet. Vejlerne ga hvitkinngås - 3000+, skjestork - 2, avosett - 140+, svarthalespove - 10+, mange skjeender og taffelender, flere stjertender, snadderender og knekkender, svarthalsdykker - 6, rørdrum - 2, flere toppdykkere, gråstrupedykker, ei dvergmåke, flere sivhauker.

Kornspurv

Topplerke


Og ikke å forglemme: topplerke! En av de mest utrydningstruede arter i Danmark. De få individene i Hirtshals er de eneste som er registrert i DOF-basen i år, opptil 5 ind. på en gang. Det er mulig danskene har klart å holde et par andre lokaliteter hemmelig? Iallfall fikk vi med oss 2 syngende hanner på tur ned.

Ragnar Tømmerstø og Terje Sødal

mandag 2. mai 2011

Påskeferie i Tyrkia

Tilbrakte en uke i Kemer, Tyrkia i påska og selv om det ikke var noen fugletur ble det allikevel noen spennende arter. Kemer er en by 40km sør for Antalya, helt sør i Tyrkia. Stedet har vokst seg stort på turisme, og det er svært mange nordmenn her. Dette merker man også godt blant de lokale selgerne og kelnerne som gjerne kan mange norske fraser. Selv om det ikke var noen fugletur ble det litt tid til fuglekikking nå og da.

Kemer
Så ikke så veldig mange arter rundt Kemer, men noen ble det. Selv om det er vår var det overraskende lite sangaktivitet. Med bedre tid og gjerne en sykkel kan man sikkert finne flere arter i området. Er mye pinjeskog rundt byen og man kan sikkert finne tyrkerspettmeis her, selv om jeg ikke så noen denne gangen. Araberbylbyl er en spennende art som er vanlig i parker og hager. Av andre arter jeg så rundt Kemer var bl.a. silkehegre, isfuglalpeseiler,stjertmeis (som forresten ser helt annerledes ut enn de i Norge), gulbeinmåke, bleksanger og rødhodevarsler

Phaselis
Phaselis er et lite område med romerske ruiner noen kilometer sør for Kemer. hadde en ettermiddagstur hit for å se om jeg kunne legge til noen arter til turlista. Til min store overraskelse var det en større dam omringet av takrør her, noe jeg hadde oversett forrige gang jeg var her. Over dammen var det hundrevis av svaler og seilere som virret rundt, hovedsakelig låvesvale og alpeseiler, men også tårnseiler, taksvale, sandsvale og enkelte amursvaler. På vannet var det sothøne, sivhøne og dvergdykker. Langs vannkanten var det enda flere spennende arter, blant annet en bronseibis, en purpurhegre, og minst to dvergrørdrum som gjemte seg i sivet. Ei slangeørn kretset også over dammen. Med mer tid og flere besøk kunne jeg utvilsomt sett flere arter her.

Elmali
Den nest siste dagen hadde vi leid bil for å ta en tur opp i fjellene for å lete etter noen arter jeg fortsatt manglet på verdenslista. Etter et par timers kjøretur var vi kommet opp i fjellene og første stopp var ved Göltarla Golu, en kunstig innsjø ca. 1000 moh. Selv om jeg ikke hadde med teleskop ble det allikevel noen turkryss her i form av blant annet egretthegre, rustand, toppdykker, ørnvåk og middelhavssteinskvett. Da dette ikke var målet for dagen kjørte vi raskt videre mot Elmali hvor vi hadde en kjapp lunsj.Etter å ha navigert oss gjennom den lille byen Elmali kjørte vi opp mot Gügü Beli  som er et fjellpass ca. 1870 moh. Brukte noen timer langs veien her og det var et fantastisk fugleliv her, sammenlignet med i lavlandet. De vanligste artene i denne høyden er middelhavssteinskvett, steinskvettbalkanmeis, klippespettmeisstillits, gulirisk og bokfink. Blant de mer eksklusive artene som vi også så flere av var svartstrupesanger, rødstrupesanger, rosenvarsler, rustspurv, hekkspurv og klippespurv. Dagens første kryss kom i form av noen rødpanneirisk ved en rasteplass. En flott liten fugl som vi så mange av. Dagens andre kryss kom i form av to furusangere som virret rundt i noen trær. Ei snømus var også en artig overraskelse. Var også overraskende mange skilpadder å se i området. Ved to anledninger måtte vi stoppe bilen for å la dem passere over veien


Høyere oppe ved selve passet var det litt andre arter å se. Vegetasjonen var mer åpen og karrig her. I grøftene var det mange finker som furasjerte, hovedsakelig gulirisk og tornirisk, men også mange rødpanneirisk. Andre arter vi så her var hærfugl, alpekråke, svartrødstjert, rødstjert, og en flott steintrost hann som var dagens tredje kryss. På vei tilbake til Elmali var det ikke så mye nytt å se, men dagens fjerde og siste kryss var en mestersanger som forsvant like raskt som den dukket opp. Var derimot ganske skuffet over ikke å ha sett hvitstrupenattergal og hvitryggsteinskvett, to av hovemålene for dagen. Håper å få sett de en annen gang, gjerne på et returbesøk lenger øst i Tyrkia. Allikevel en flott dag med mange flotte arter og fire nye kryss.

Tyrkia er et flott reisemål med mange flotte fuglelokaliteter innefor rekkevidde av alle de store turistdestinasjonene. Landet kan i tillegg til mange vanlige middelhavsarter også by på en rekke eksklusive arter med mer østlig utbredelse. Under følger en liste med artene jeg så i løpet av ferien:

Rustand
Dvergdykker
Toppdykker
Sothøne
Sivhøne
Stork
Bronseibis
Silkehegre
Egretthegre
Purpurhegre
Gråhegre
Dvergrørdrum
Ørnvåk
Slangeørn
Grønnstilk
Strandsnipe
Gulbeinmåke
Makrellterne
Tyrkerdue
Palmedue
Bydue
Alpeseiler
Tårnseiler
Isfugl
Hærfugl
Topplerke
Dverglerke
Låvesvale
Amursvale
Taksvale
Sandsvale
Klippesvale
Trepiplerke
Linerle
Gulerle
Steinskvett
Middelhavssteinskvett
Rødstjert
Svartrødstjert
Buskskvett
Svarttrost
Duetrost
Steintrost Nytt kryss
Blåtrost
Munk
Rødstrupesanger
Svartstrupesanger
Mestersanger Nytt kryss
Sivsanger
Rørsanger
Bleksanger
Løvsanger
Furusanger Nytt kryss
Kjøttmeis
Svartmeis
Balkanmeis
Stjertmeis
Klippespettmeis
Araberbylbyl
Rosenvarsler
Rødhodevarsler
Nøtteskrike
Skjære
Kråke
Alpekråke
Gråspurv
Bokfink
Grønnfink
Stillits
Tornirisk
Gulirisk
Rødpanneirisk Nytt kryss
Rustspurv
Hekkspurv
Klippespurv
Kornspurv