søndag 18. november 2018

Aktivitetsprogram høst 2018/ vår 2019

PROGRAM HØST 2018 / VÅR 2019


Norsk  Ornitologisk Forening  Kr.Sand og Omegn Lokallag

Stiftet 1977

NB! Alle som IKKE mottar dette programmet på mail, men pr. post, bes sende navn og riktig mailadresse for registrering til
                                            Mail: hafj2@hotmail.com
Ons.  21. nov.:           Foredrag med Petter Zahl Marki: På fugletur i Papua Ny Guinea
                                    Petter Zahl Marki viser bilder av fugler, folk og dyr fra sine tre reiser til verdens største tropiske øy.

Søn. 13. januar:        Vannfugltelling. Vi fortsetter overvåkingsprogrammet til NOF Vest-Agder for å skaffe viktige data om bestanden av overvintrende vannfugler. Vi deler oss i grupper og registrerer fugl ved vann og sjø i Kristiansands-distriktet. Kontakt Hans Kristian Fjeldsgård innen fredag 11. januar dersom du ønsker å delta. Resultatene legges så inn på www.artsobservasjoner.no

Ons. 16. januar:        Årsmøte: Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m. Det blir en kort lysbildesekvens fra noen av foreningens medlemmer fra fugleåret 2017 i bulletinområdet samt trekning i fotokonkurransen.  
NB! Fortsett og send inn bidrag! ( Se nærmere opplysninger bak i programmet)
Servering av mat og drikke.

Ons. 13. februar:     Foredrag med Børge Mørkve-Simonsen: Finnmarkstur mai 2018. Det blir en kort bilde-beretning om Finnmarksturen som begynte 18. mai og varte i 8 dager.

Søn. 10. mars:           Vannfugltelling. Se beskrivelse over (Søn. 13. januar)
Kontakt Hans Kristian Fjeldsgård innen fredag 9. mars dersom du ønsker å delta.

Ons. 20. mars:          Foredrag med Jonas Langbråten: Peru 2018. Dette blir en kveld viet til dette fuglerike landet i Sør-Amerika. Vel møtt til en spennende kveld med flotte bilder og historier.

Søn. 28. april:           Tur i Søgne:
Vårsola burde være på plass, og igjen legger vi turen til Søgnejordet. Du bør avse søndagen i området som er et av de beste i vårt distrikt på fugleliv om våren. Mange fuglearter benytter kulturlandskapet som en mellomstasjon på sin ferd videre.
Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 08.00. Turledere: Børge Mørkve-Simonsen og Hans Kristian Fjeldsgård

10.- 12. mai:               Tur til Jæren: Denne helga satser vi på foreningstur til Jærens spennende landsskap. Følg med for mer info!
                                    Turledere: Rolf og Hans Kristian. Påmeldingsfrist: 1. mai.

Ons. 15. mai:             Fuglesangtur UiA. Oppmøte Hokus Pokus barnehage kl. 18.00
Turledere: Rolf og Hans Kristian.

Sønd. 26. mai:           Listatur: Vi velger å ta nok en tur til Lista. Sjansen for at det kan dukke opp sjeldne arter på trekk er stor i mai. Vi kjører med privatbiler. Frammøte ved Jernbanestasjonen kl. 07:00 Pris kr. 100; Turledere: Fredrik og Rolf.

Onsd. 29. mai:          Fuglesangtur Flekkerøya. Oppmøte P-plass Høyfjellet kl 18.00.
Turledere: Øyvind og Fredrik.

                                  

Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Agder Naturmuseum, Gimle Gård, Gimleveien 23. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca kl 21.00.)  Enkel servering.

Hjemmeside og internett:

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen er http://kattugle.blogspot.com/.
Følg oss på facebook: Norsk ornitologisk forening Kristiansand og omegn lokallag

Registrering av fugleobservasjoner:
Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

FOTOKONKURRANSE
For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde og da av norske fugler)”, ”Årets turbilde” og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2018. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.
Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no
Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet


Foreningshytta på Randøya.
NOF Kristiansand og omegn disponerer sammen med zoologisk- og botansinsk forening en hytte på Randøya. Randøya ligger nydelig til i skjærgården utenfor Kristiansand og kan by på et spennende fugleliv. Hytta er til for foreningenes medlemmer. Dersom du ønsker å benytte deg av hytta en helg eller noen dager ta kontakt med Jan Ivar Eeg på telefon 91573044.

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.
I likhet med andre lokale "bombevarelere" går vi over til å bruke appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis for nedlasting. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til installering.

STYRET I 2018
Leder:
Hans Kristian Fjeldsgård
Tlf. 47657508
Nestleder:
Rolf Sunde
Tlf. 41 93 16 23
Sekretær:
Børge Mørkve-Simonsen
Tlf. 47752278
Kasserer:
Øyvind Fjeldsgård
Tlf. 45 21 81 78
Styremedlem:
Jan Ivar Eeg
Tlf. 38 02 42 77 / 91 57 30 44
Styremedlem:

Jan Michaelsen
Tlf. 95031329
Varamedlem:
Lasse Midling- Jenssen Gautestad
Tlf. 98601091
Varamedlem:
Fredrik Tjessem
Tlf. 93498117
Ftjessem@gmail.com

Kontingent kun kr. 200,- pr. år inkl. medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- .
NOF Kristiansand og omegn lokallag, Postboks 355, 4663 Kristiansand S.

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen 

søndag 9. september 2018

Timenes ringmerkingsstasjon

Har laget en liten oversikt over merkingene på Timenes i år til og med august.
Vi begynte så smått i april og merket 3 dager i forbindelse med foring. Da hadde vi bare oppe et nett.
Resten av nettene kom opp i midten av juli og første merkedag var 17/7 da 79 fugl ble merket. Vi har merket 9 dager i juli og 684 fugl ble merket.
I august har vi merket 16 dager og 1530 ble merket. Det er i all hovedsak Fredrik Tjessem, Hans Kristian Fjeldsgård og undertegnede som har stått for merkingene.


                               MERKELISTE

Art Tot 2018 April Juli August
Sum 2257 43 684 1530
Løvsanger 738 274 464
Hagesanger 303 69 234
Munk 287 30 257
Trepiplerke 104 48 56
Rørsanger 96 7 89
Rødstrupe 88 3 28 57
Brunsisik 74 25 49
Blåmeis 62 15 26 21
Svarthv. Fl.sn 58 23 35
Bokfink 53 14 9 30
Sivsanger 44 12 32
Låvesvale 36 3 33
Kjøttmeis 32 9 11 12
Tornsanger 30 8 22
Myrsanger 25 14 11
Svarttrost 23 7 16
Sivspurv 22 18 4
Måltrost 21 7 14
Gulsanger 14 5 9
Grønnfink 13 4 9
Møller 13 7 6
Gråfl. Snapper 12 8 4
Kjernebiter 12 10 2
Linerle 10 5 5
Buskskvett 9 3 6
Gresshoppesanger 9 1 8
Jernspurv 9 2 0 7
Blåstrupe 7 0 7
Vendehals 7 3 4
Tornskate 6 3 3
Bøksanger 5 4 1
Grønnsisik 5 0 5
Rødstjert 5 0 5
Spettmeis 5 3 2
Gulspurv 4 4 0
Dvergspett 3 2 1
Stillits 3 0 3
Flaggspett 2 2 0
Gjerdesmett 2 1 1
Gråspurv 2 0 2
Gransanger 1 0 1
Nøtteskrike 1 0 1
Sandsvale 1 0 1
Skjære 1 0 1

mandag 16. april 2018

Aktivitetsprogram vår/høst 218PROGRAM VÅR /HØST 2018


Norsk Ornitologisk Forening Kr.Sand og Omegn Lokallag

Stiftet 1977


NB! Du som IKKE mottar dette programmet på mail, men har tilgang mail,
registrere mailadresse til hafj2@hotmail.comSøn.22 apr:               Fugletur til Sørgnejordet:
Vårsola burde være på plass, og igjen legger vi turen til Søgnejordet. Du bør avse søndagen i området som er et av de beste i vårt distrikt på fugleliv om våren. Mange fuglearter benytter kulturlandskapet som en mellomstasjon på sin ferd videre.
Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 08.00. Turledere: Børge Mørkve-Simonsen, 47752278 og Hans Kristian Fjeldsgård, 4765750811-13.Mai:                  Fugletur til Skagen:
Denne helga reiser vi på tur til Skagen. Det er svært god tid til å se store flokker med rovfugl som tar høyde for å trekke til hekkeplassene i Norge og Sverige. Denne helga er det også Skagen fugefestival med mange arrangementer. Vi drar med ferja fredags morgen og blir boende i campinghytter. Påmelding til Hans Kristian Fjeldsgård, 47657508/ hafj2@hotmil.com innen 29.04.18. Turleder: Jan Ivar Eeg 91573044


Man. 14. mai:             Fuglesangstur til Kringsjå i Randesund:
Området inn mot Rossatjønn er et spennende område og har et rikt og variert fugleliv. Turlederne lærer oss om fuglesang og forteller om de fuglene vi hører synge. Vi tar en pause med en oppsummering underveis.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Kringsjå skole. Klokken 18:00
Turledere: Hans Kristian Fjeldsgård, 47657508 og Øyvind Fjeldsgård, 45218178

Søn. 20. mai:             Fugletur til Lista:
Vi besøker igjen dette spennende og fuglerike området der man aldri
vet hva som dukker opp. Muligheter til å få se sjeldne arter i tilknytning til hav og vidder er absolutt til stede. Transport vil foregå med privatbiler. Prisen er kr. 100;
Frammøte ved jernbanestasjonen kl. 07.00.
Turledere: Fredrik Tjessem, 93498117 og Hans Kristian Fjeldsgård, 47657508


Ons. 23. Mai:             Fuglesangstur til Kvernhusvann, Søgne:
Området rundt Kvernhusvann er et spennende område og har et rikt og variert fugleliv. Turlederne lærer oss om fuglesang og forteller om de fuglene vi hører synge. Vi tar en pause med en oppsummering underveis.
Oppmøte: Parkeingsplassen ved Kvernhusvann. Klokken 18:00
Turledere: Øyvind Fjeldsgård, 45218178 og Rolf Sunde, 41931623

Ons. 06. Juni:            Nattsangertur:
Denne kvelden reiser vi på nattsangertur. Nøyaktig hvor turen går er ikke bestemt. Der hvor fuglene synger reiser vi. De siste årene har det vært bra med nattsangere i vårt område. Oppmøte på parkeringsplassen ved Rona kl 2100. Turledere: Jan Michaelsen, 95031329  og Rolf Sunde, 41931623Lør. 16. Juni:             Dugnad på foreningshytta på Randøya
                                    Foreningshytta på Randøya trenger sårt en dugnadsjobb. NZF og Botanisk forening skal også være med. Dersom du har anledning til å være med ta kontakt med Jan Ivar Eeg tlf 91583044, han er vår representant i hyttestyret og ordner med transport og det praktiske rundt dugnaden. .

                                   
           
24.aug. -26. Aug:      Overnattingstur til Lista:
Vi besøker igjen dette spennende og fuglerike området der man aldri
vet hva som dukker opp. Muligheter til å få se sjeldne arter i tilknytning til hav og vidder er absolutt til stede. Transport vil foregå med privatbiler. Den helga arrangeres også Lista fuglefestival, med bla «bird race», fuglepub og andre spennende aktiviteter.
Påmelding til Hans Kristian innen 10.08.17
Turleder: Hans Kristian, 47657508/ Fredrik Tjessem, 93498117

TORS. 06. sep.:        Innemøte: Fugler i Ghana                         
Espen Sundet Nilsen har vært på tur i Ghana. Han kommer fra Stavanger for å fortelle og viser bilder av fugler fra dette spennende landet.

                                                                          

Søn. 09. sep.:            Ringmerkingsdag på Timenes:
                                    Kristiansand ringmerkingsgruppe ønsker velkommen til ringmerkingsdag på Timenes. Det er en fin måte å få studert fuglene på nært hold. Det kan også hende at det dukker opp en sjeldenhet i nettene.
                                    Oppmøtested: Ved parkeringsplassen til hundeklubben ved Hånes krysset kl 07:00.
                                    Turleder: Øyvind Fjeldsgård, 45218178

          
Søn. 30. Sep.:           Ringmerkingsdag på Timenes
                                    Kristiansand ringmerkingsgruppe ønsker velkommen til ringmerkingsdag på Timenes. Det er en fin måte å få studert fuglene på nært hold. Det kan også hende at det dukker opp en sjeldenhet i nettene.
                                    Oppmøtested: Ved parkeringsplassen til hundeklubben ved Hånes krysset kl 07:00.
                                    Turleder: Øyvind Fjeldsgård, 45218178

Ons. 17. okt               Innemøte: Urban fuglekikking
Bjørn Vidar Olsson er til stadighet ute med kameraet sitt og knipser og ser på fugler i Kristiansand og områdene rundt. Han viser og forteller fra sine rusleturer.Hjemmeside og internett:

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Dersom du har noe du ønsker å dele med andre, kan det sendes til hafj2@hotmail.com så vil det bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen http://kattugle.blogspot.com/

Registrering av fugleobservasjoner:
Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

FOTOKONKURRANSE
For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening,  blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde og da av norske fugler)”,  ”Årets turbilde” og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i norge i løpet av året 2018. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.
Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no
Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på appen Band.
I likhet med andre lokale "bombevarelere" går vi over til å bruke appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis å laste ned. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til innstallering.

Foreningshytta på Randøya.
NOF Kristiansand og omegn disponerer sammen med zoologisk- og botansinsk forening en hytte på Randøya. Randøya ligger nydelig til i skjærgården utenfor Kristiansand og kan by på et spennende fugleliv. Hytta er til for foreningenes medlemmer. Dersom du ønsker å benytte deg av hytta en helg eller noen dager ta kontakt med Jan Ivar Eeg på telefon 91573044.

NB! Oppfordring til alle medlemmer med e-post adresse som IKKE mottar mail:
Dersom du har e-post adresse; knytt deg til oss og motta rask info fra foreningen.
Registrer din e-post adresse hos oss ved å sende en mail til hafj2@hotmail.com


STYRET I 2017

Leder:
Hans Kristian Fjeldsgård
Tlf. 47657508
Nestleder:
Rolf Sunde
Tlf. 41 93 16 23
Sekretær:
Børge Mørkve-Simonsen
Tlf. 47752278
Kasserer:
Øyvind Fjeldsgård
Tlf. 45 21 81 78
Styremedlem:
Jan Ivar Eeg
Tlf. 38 02 42 77 / 91 57 30 44
Styremedlem:

Jan Michaelsen
Tlf. 95031329
Varamedlem:
Lasse Midling- Jenssen Gautestad
Tlf. 98601091
Varamedlem:
Fredrik Tjessem
Tlf. 93498117

Kontingent kun kr. 200,- pr. år inkl. medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- .
NOF Kristiansand og omegn lokallag, Tyrihansveien 30, 4638 Kristiansand S.

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til møter og turer.


Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Agder Naturmuseum, Gimle Gård, Gimleveien 23. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca. kl. 21.00.)  Enkel servering.


lørdag 14. april 2018

Nedre Timenes 14.04.2018

Jeg var en liten tur ned om merkeplassen i formiddag, ikke så veldig mye fugl på foringa og mye vind gjorde at det ikke ble så mye merking, merka 7 bokfink, 3 kjøttmeis og 1 blåmeis, alle ble målt og veid.
                                           Her det en bokfink som blir veid, 24,2 gram
Nettstengene i heisen var kantet i løpet av de siste par dagene i den sterke østavinden, satser på å få litt hjelp til mandag med å sette de opp igjen. Heldig vis har vi ikke satt opp heisenettene ennå så det var bare stengene som hadde kantet.