onsdag 31. januar 2018

Resultat vannfugltelling januar 2018

Vannfugltellinga ble gjennomført som vanlig den andre helga i januar. Det ble gjennomført telling fredag 12.01.18, lørdag 13.01.18 og søndag 14.01.18

Fiskemåke, Gjestehavna. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård
KRISTIANSAND
Kartutsnitt over tellepunkter i Kristiansand, januar 2017. ( Hentet fra artsobservasjoner.no) 

ART
IND.
Knoppsvane
55
Grågås
2
Ub.Anser gås
4
Stokkand
370
Bunakke x Stokkand
1
Toppand
4
Ærfugl
80
Havelle
2
Svartand
36
Kvinand
76
Siland
31
Smålom
1
Storskarv
100
Toppskarv
13
gråhegre
5
fiskemåke
21
gråmåke
347
svartbak
45
skjærpiplerke
2
fossekall
3
Totalt 20 arter
1198

SØGNE
Kartutnitt over tellepunkter Søgne, januar 2018 (Hentet fra artsobservasjoner.no)
ART
IND.
Knoppsvane
24
Stokkand
107
Ærfugl
19
Svartand
2
Kvinand
47
Siland
4
Laksand
1
Storskarv
38
Toppskarv
2
Vannrikse
1
Gråmåke
157
Svartbak
28
Totalt 12 arter
430
VENNESLA
Kartutsnitt over tellepunkter i Vennesla, januar 2018. ( Hentet fra artsoservasjoner.no)


ART
IND.
Knoppsvane
2
Sangsvane
9
Kortnebbgås
1
Stokkand
35
Kvinand
9
Laksand
3
Storskarv
4
Gråhegre
2
Gråmåke
215
Svartbak
1
Fossekall
2
Totalt 11 arter
283
TOTALT
ART
Kristiansand
Søgne
Vennesla
TOTALT
Knoppsvane
55
24
2
81
Sangsvane
9
9
Kortnebbgås
1
1
Grågås
2
2
Ub.Anser gås
4
4
Stokkand
370
107
35
512
Bunakke x Stokkand
1
1
Toppand
4
4
Ærfugl
80
19
99
Havelle
2
2
Svartand
36
2
28
Kvinand
76
47
9
132
Siland
31
4
35
Laksand
1
3
4
Smålom
1
1
Storskarv
100
38
4
142
Toppskarv
13
2
15
Vannrikse
1
1
Gråhegre
5
2
7
Fiskemåke
21
21
Gråmåke
347
157
215
719
Svartbak
45
28
1
74
Skjærpiplerke
2
2
Fossekall
3
2
5
Totalt 24 arter
1198
430
283
1911
Takk til tellekorpset:
Hans Vidar Løkken, Børge Mørkve-Simonsen, Odd Kindberg, Vidar Andresen, Martin Fauksanger Andersen, Nils Trygve Valand, Terje Sødal, Håkon Helleseng, Øyvind Fjeldsgård, Fredrik Tjessem, Terje Gustavsen, Espen Fjeldsgård