mandag 13. oktober 2014

Foreningsturen til Lista søndag 12.10.14

Søndag 12 oktober var det på nytt duket for foreningstur til Lista. I år har vi også valgt å legge en tur i Oktober da dette er et tidspunkt det ofte kan dukke opp sjeldne arter.

Som vanlig møtte vi ved jernbanestasjonen i Kristiansand, 6 personer vendte nesa mot vest og kjørte i retning Lista.

Vell fremme startet turen som vanlig på fyret. Vi trasket inn i lebeltet på leting etter sjeldne sangere og annen småfugl. Høydepunktene i lebeltet kom i form av en Varsler og Gråspett. Det var også flere flokker med Grågås og Kortnebbgås som trakk over.

Kortnebbgjess på trekk ved fyret. (Foto: Lasse Midling- Jenssen Gautestad)


Sivspurv ved Radiomastene, Listafyr. (Foto: Lasse Midling- Jenssen Gautestad)


Etter et kort stopp ved Vågsvollvika gikk turen videre til Slevdalsvann. Denne lokaliteten ble valgt ettersom det på morgenen var observert en Steppehauk i området. Denne ble dessverre ikke sett igjen. Men opp av sivet kom det en Kvartbekkasin, som et lite plaster på Steppehauksåret.

Lunch/ Speiding etter Steppehauk ved Slevdalsvann. (Foto: Øyvind Fjeldsgård)

Vi var ikke de eneste som var ute å kikket ved Slevdalsvann. (Foto: Hans Kristian Fjeldsgård)

Det som kan meldes fra stopp i Steinsvika var en hybrid Svartkråke x Kråke og en sen Hagesanger. På Nesheimsanden trakk det to Lappiplerker over. Det var mye tang og tare på stranden, men de fleste vaderene har nok sust av gårde til syden.

I Nesheim vann var det mye ender. Da spesielt Toppand og Brunnakke. Det lå også relativt mye Taffelender. Plutselig ble vi var en fugl som kom flygende helt nede ved vannet. Etter fått den i kikkerten viste det seg å være en Turteldue.

På veien mot Kristiansand stoppet vi også ved fugletårnet med Hanangervann. Her var det også mye ender. Her var det også flere Bergender, Toppdykker og Horndykker. Det lå også en enslig Sangsvane å sov sammen med Knoppsvanene.

Takk for en kjempe flott tur i strålende vær, hele 78 arter ble det til slutt.

ARTSLISTE:
Knoppsvane Sangsvane Kortnebbgås Grågås Brunnakke Krikkand Stokkand Taffeland Toppand Bergand Ærfugl Svartand Kvinand Siland Toppdykker Horndykker Storskarv Spurvehauk Musvåk Vandrefalk Vipe Myrsnipe Kvartbekkasin Enkeltbekkasin Storspove Fiskemåke Gråmåke Svartbak Krykkje Bydue Skogdue Ringdue Tyrkerdue Turteldue Gråspett Flaggspett Sanglerke Låvesvale Heipiplerke Lappiplerke Skjærpiplerke Gulerle Linerle Gjerdesmett Rødstrupe Buskskvett Steinskvett Svarttrost Gråtrost FMåltrost Rødvingetrost Munk Gransanger Fuglekonge Granmeis Toppmeis Svartmeis Blåmeis Kjøttmeis Trekryper Varsler Nøtteskrike Skjære Kaie Kråke Stær Gråspurv Pilfink Bokfink Bjørkefink Grønnfink Grønnsisik Tornirisk Gråsisik Gulspurv Sivspurv

En av mange Granmeis. (Foto: Lasse Midling- Jenssen Gautestad)