onsdag 22. april 2015

Tur til Søgnejordene på søndag 19. april

Takk for en fin tur på søndag! Været var fint, men litt vind fra nordlig retning. Ikke enormt med fugl, men alle de ti oppmøtte var fornøyde med formiddagen.

speiding etter fugl på Søgnejordet.
En ornitolog trenger også en hvil. Rast i sola på Tjomsemoen.
Av fugl så vi blandt annet kornkråke, vintererle, låvesvale, Spettmeis, gjerdesmett, ravn, musvåk og tårnfalk.


søndag 12. april 2015

En liten søndagstur

I dag 12.04.15 tok Pappa og jeg turen til Tveit for å kikke på fugler. Vi startet på Nesset, hvor flere trekkfugler var på plass. Høydepunktet på Nesset kom i form av en Fiskeørn som kom flygende nedover elva.
Fiskeørn på Nesset. (Foto: Øyvind Fjeldsgård)

Etter å ha vært en stund på Nesset flyttet vi oss etterhvert opp på Ryen. Været var ikke det helt store mens vi var her, da det blåste og regnet. Likevel så var det litt fugl. Det var flere Linerler som det i løpet av de siste dagene har kommet ganske mange av. Sammen med Linerlene på Ryen gikk det også ei Svartryggerle.

På Drangsholt var Svartspett og to Musvåker det mest spennende. 

I Snikkedalen holder det seg for tiden mange Kjernebitere. I dag så vi hele 15 individer på en gang og det var antageligvis flere på stedet. Dette er et av de høyeste antallene som er rapportert av arten i Kristiansand. 

Kjernebitere på foringen i Snikkedalen. (Foto: Øyvind Fjeldsgård)

Bokfink hunn på foringen i Snikkedalen (Foto: Øyvind Fjeldsgård)

Et ekorn som nyter godt av fugleforinga i Snikkedalen. (Foto: Øyvind Fjeldsgård)
Dagens artsliste:  (42 arter)
Grågås Krikkand Stokkand Laksand Storskarv Musvåk Fiskeørn Vipe Enkeltbekkasin Fiskemåke Sildemåke Ringdue Grønnspett Flaggspett Sanglerke Heipiplerke Linerle Gjerdesmett Jernspurv Rødstrupe Steinskvett Svarttrost Gråtrost Måltrost Rødvingetrost Gransanger Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Skjære Kråke Stær Gråspurv Pilfink Bokfink Bjørkefink Grønnfink Grønnsisik Tornirisk Kjernebiter Sispurv

Tekst: Hans Kristian Fjeldsgård