tirsdag 5. juni 2012

Myrsanger

Etter å ha vært på fuglesangtur på Randøya sist onsdag tenkte jeg å ta en liten tur ned til Ytre Eigevann for å se om det kunne være noe spennende som sang. Tenkte i første rekke at sivspurv og muligens rørsanger var mest aktuelt. Det tok ikke lang tid før jeg hørte noen korte Acrocephalus-strofer ved bekkeutløpet på sydøst-siden av vannet. Da fuglen satte igang med noen lengre strofer innså jeg raskt at sangen hovedsakelig besto av hermelyder, karakteristisk for myrsangeren. Da dette var en art jeg ikke har så mye erfaring med, spilte jeg inn noen av de korte strofene den kom med. Sendte opptak til Terje Gustavsen som sa seg enig i at dette var en myrsanger. Fikk også noen heller dårlige bilder av fuglen. Myrsangeren er en ganske sjelden fugl i Kristiansandsområdet, men Gillsvann og Lonemyra i Søgne er lokaliteter som er verdt å sjekke ut på denne tiden.


Myrsanger, Ytre Eigevann