tirsdag 24. april 2012

NOF turen til Søgnejordene 22 april 2012

Norsk Ornitologisk Forening  Kristiansand og omegn lokkalag.
Turen til Søgnejordene den 22 april forgikk i et øsende regnvær med sur nordøst vind,
tross det møtte hele 15 personer opp kl 08 ved garasjene på Sangvik.
Børge sørget for forsterkninger og stilte med 3 familiemedlemmer fra Stavanger og Bergen,
alle like interessert i Søgnes fuglefauna.

Tross drittværet vartet Søgnejordene opp med flere bra arter, 300 gråtrost var kommet inn på
morgen og rastet på jordene. En dvergfalk satt i furutoppen på bjørke og speidet og ikke lang
unna dukket en svartrødstjert hunn opp fra jordekanten.
Turen gikk mot Tangvall, her var det mest fiskemåker, men vi fikk se 4 kaier og svartkråke.
I jordekanten støkte vi tilsammen 9 enkeltbekkasiner.
På vi tilbake ble det oppdaget 2 fjellerker på det store potetjordet, det var et høydepunkt for
flere i gruppa.

Etter denne runden var flere forsynt og takket for seg, den harde kjerne fortsatte til Tjomsemoen.
Her var det meget stille.
Deretter var det bare Hans Vidar og undertegnede som ønsket å fortsette videre da været
klarnet ørlite. Vi dro til Årosjordene, her satt 36 storspover og 4 heilo, og i jordekanten snek
en ringtrost rundt.
HVL tok en liten tur i sumpa og fikk med seg lappspurv og sivspurv. Samling ved garasjen i regnværet-.


                                                  Speidene utover Søgnejordet.Søgnejordet med en flott svartrødstjert.                                         Årosjordene vartet opp med 36 storspover.

                                        De første heiloene var også kommet.                                        


                                        Ringtrost sammen med en flokk gråtrost.                                                    


Høydepunktet var 2 fjellerker.