torsdag 15. januar 2015

Vannfugltelling januar 2015

Som vanlig  gjennomført foreninga den årlige vannfugltellinga andre helga i januar. Stormen "Nina" gjorde at årets januar telling ble noe redusert ettersom det ikke var alle steder det var mulig å telle.  9 deltagere trosset vær og vind og var ute og talte på faste plasser i Søgne og Kristiansand kommune. Som vanlig ble Gråmåke og Stokkand de to artene med flest individer. Tellingens høydepunkt var en Islom som ble observert på Sodefjed.


Stokkender i Fåretjønn. (Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad)


Gråhegrer i Kjosbukta. (Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad.)


RESULTATER:

                                  SØGNE (15 arter)                   KRISTIANSAND (20 arter)
Knoppsvane                  18                                                 62            
Sangsvane                                                                           6
Sædgås                           1
Grågås                            11
Kanadagås                      1                                                   1
Stokkand                         192                                               189
Ærfugl                             17                                                 47
Svartand                          2                                                   3
Kvinand                          3                                                    58
Siland                              3                                                   10
Laksand                           3
Islom                                                                                     1
Storskarv                         18                                                  70
Toppskarv                        9                                                   8
Gråhegre                          4                                                   14
Sivhøne                                                                                 1
Hettemåke                                                                             4
Fiskemåke                                                                             16
Gråmåke                          286                                                469
Svartbak                             25                                                 54
Krykkje                                                                                    2
Alkekonge                                                                                6
Skjærpiplerke                                                                           4


Vannfugltelling på Storenes. ( Foto: Lasse Midling-Jenssen Gautestad) 

Takk til: Terje G. Espen, Svein, Lass, Odd, Terje S. Børge og Håkon for god innsats!