onsdag 15. februar 2017

Vipa en sterkt truet art i kulturlandskapet

Våren er i anmarsj, og snart er vipene tilbake i kulturlandskapet. Aktivt drevne kulturlandskap med åpne jorder er favoritt landskapet til vipene. Men det kan være et farlig sted å få fram egg og unger, dersom ikke bonden passer på og unngår å ødelegge reirene. Dette er trist både for bonden og vipa. Vipene på Åros er heldige fordi bøndene har lært å sette pris på dem, og gjennom et fint samarbeid med ornitolog Odd Kindberg som merker reirene kan flere unger vokse opp. I år starter Agder naturmuseum i samarbeid med lokale ornitologer opp med et prosjekt i fire kommuner på Sørlandet, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å følge opp dette. Sammen med lokale ornitologer skal vi finne fram til hekkesteder for vipa, få kontakt med jordbrukerene, merke reirene for å unngå at reiret blir ødelagt.


Foto: Odd Kindberg
 Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Odd Kindberg har i flere år tatt kontakt med brukerne av den dyrka marka og fått til et godt samarbeid. Reirene blir nå merket og når bonden kommer med traktoren, sørger de for å ikke ødelegge reiret. Tidligere var det mindre fokus på dette og mange reir og unger ble tatt i jordbruksredskapene. Takket være Odd og de som dyrker jorda på Åros klarer ungene seg mye bedre. Odd sjekket forholdene for ei uke siden og fant hele 12 flygedyktige unger i 2016. Så bra går det ikke andre steder. På Tangvall kom det ikke en eneste unge på vingene i år.

Litt fuktige kantsoner hvor vipemor kan ta med ungene på matjakt er bra. Foto: Odd Kindberg

Vipeungene trives godt i det aktivt brukte kulturlandskapet, spesielt der graset ikke er altfor høyt. Det er riktig trivelig å oppleve dette, også god PR for de som driver jordbruk og tar slike hensyn!

Foto: Odd Kindberg 
Et tilsvarende prosjekt ble startet opp i Kristiansand i 2016.

I år utvider vi aktiviteten og forhåpentligvis får vi fram mange flygedyktige unger  - det er mål og motto for prosjektet!


Først må vi finne ut hvor vipene legger reirene sine, og der kan alle hjelpe til. Du ma gjerne legge dine observasjoner ut på Artsobservasjon, eller tar direkte kontak med meg på e-post asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no , ringer eller sender SMS til tlf 97064081.

Veldig spennede er det hvis du ser unger eller reir i år! Meld gjerne fra om eldre observasjoner også. Da høre vi fra deg :-)

Alle fotos: Odd Kindberg.

Mvh Asbjørn Lie

fredag 10. februar 2017

Årsmøtereferat 11. januar 2017

REFERAT ÅRSMØTE I NOF KRISTIANSAND OG OMEGN LOKALLAG
Ons. 11. januar kl. 18.30 i Agder naturmuseum   

Oppmøte: 21                         
1.      Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding
Innkalling og dagsorden godkjent.
Tellekorps: Fredrik og Lasse.
Møteleder: Hans Kristian
Referent: Børge
Årsmelding gjennomgått med noen få kommentarer

2.      Regnskap
Regnskap gjennomgått og godkjent

3.      Valg av styret
Forslaget ble enstemmig godkjent

4.      Quiz
Hans Kristian er quizmaster

5.      Trekning i fotokonkurransen og kryssekonkurransen.
Vinner beste fuglebilde: Børge Mørkve-Simonsen
Vinner beste turbilde: Arvid Kvarenes
Årets krysser Kristiansand: Svein Bossum
Årets krysser Søgne: Børge Mørkve-Simonsen
Årets krysser Vennesla: Fredrik Tjessem
Årets krysser Songdalen: Fredrik Tjessem
Gratulerer!!

6.      Eventuelt
Ingen saker

7.      Servering av mat og drikke
Det var godt i år også!

Øyvind legger fram et nervepirrende regnskap
Sjefen, Hans Kristian, ved prosjektoren

søndag 5. februar 2017

Velkommen til møte på Agder Naturmuseum 8. februar kl 18.30!

Odd viser bilder fra turen til Gambia og Senegal i november 2016.
På denne turen registrerte de 229 arter. Odd skal gi oss et inntrykk av fuglelivet og naturen.

Abyssinan roller
Martial eagle