søndag 9. september 2018

Timenes ringmerkingsstasjon

Har laget en liten oversikt over merkingene på Timenes i år til og med august.
Vi begynte så smått i april og merket 3 dager i forbindelse med foring. Da hadde vi bare oppe et nett.
Resten av nettene kom opp i midten av juli og første merkedag var 17/7 da 79 fugl ble merket. Vi har merket 9 dager i juli og 684 fugl ble merket.
I august har vi merket 16 dager og 1530 ble merket. Det er i all hovedsak Fredrik Tjessem, Hans Kristian Fjeldsgård og undertegnede som har stått for merkingene.


                               MERKELISTE

Art Tot 2018 April Juli August
Sum 2257 43 684 1530
Løvsanger 738 274 464
Hagesanger 303 69 234
Munk 287 30 257
Trepiplerke 104 48 56
Rørsanger 96 7 89
Rødstrupe 88 3 28 57
Brunsisik 74 25 49
Blåmeis 62 15 26 21
Svarthv. Fl.sn 58 23 35
Bokfink 53 14 9 30
Sivsanger 44 12 32
Låvesvale 36 3 33
Kjøttmeis 32 9 11 12
Tornsanger 30 8 22
Myrsanger 25 14 11
Svarttrost 23 7 16
Sivspurv 22 18 4
Måltrost 21 7 14
Gulsanger 14 5 9
Grønnfink 13 4 9
Møller 13 7 6
Gråfl. Snapper 12 8 4
Kjernebiter 12 10 2
Linerle 10 5 5
Buskskvett 9 3 6
Gresshoppesanger 9 1 8
Jernspurv 9 2 0 7
Blåstrupe 7 0 7
Vendehals 7 3 4
Tornskate 6 3 3
Bøksanger 5 4 1
Grønnsisik 5 0 5
Rødstjert 5 0 5
Spettmeis 5 3 2
Gulspurv 4 4 0
Dvergspett 3 2 1
Stillits 3 0 3
Flaggspett 2 2 0
Gjerdesmett 2 1 1
Gråspurv 2 0 2
Gransanger 1 0 1
Nøtteskrike 1 0 1
Sandsvale 1 0 1
Skjære 1 0 1