søndag 18. november 2018

Aktivitetsprogram høst 2018/ vår 2019

PROGRAM HØST 2018 / VÅR 2019


Norsk  Ornitologisk Forening  Kr.Sand og Omegn Lokallag

Stiftet 1977

NB! Alle som IKKE mottar dette programmet på mail, men pr. post, bes sende navn og riktig mailadresse for registrering til
                                            Mail: hafj2@hotmail.com
Ons.  21. nov.:           Foredrag med Petter Zahl Marki: På fugletur i Papua Ny Guinea
                                    Petter Zahl Marki viser bilder av fugler, folk og dyr fra sine tre reiser til verdens største tropiske øy.

Søn. 13. januar:        Vannfugltelling. Vi fortsetter overvåkingsprogrammet til NOF Vest-Agder for å skaffe viktige data om bestanden av overvintrende vannfugler. Vi deler oss i grupper og registrerer fugl ved vann og sjø i Kristiansands-distriktet. Kontakt Hans Kristian Fjeldsgård innen fredag 11. januar dersom du ønsker å delta. Resultatene legges så inn på www.artsobservasjoner.no

Ons. 16. januar:        Årsmøte: Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m. Det blir en kort lysbildesekvens fra noen av foreningens medlemmer fra fugleåret 2017 i bulletinområdet samt trekning i fotokonkurransen.  
NB! Fortsett og send inn bidrag! ( Se nærmere opplysninger bak i programmet)
Servering av mat og drikke.

Ons. 13. februar:     Foredrag med Børge Mørkve-Simonsen: Finnmarkstur mai 2018. Det blir en kort bilde-beretning om Finnmarksturen som begynte 18. mai og varte i 8 dager.

Søn. 10. mars:           Vannfugltelling. Se beskrivelse over (Søn. 13. januar)
Kontakt Hans Kristian Fjeldsgård innen fredag 9. mars dersom du ønsker å delta.

Ons. 20. mars:          Foredrag med Jonas Langbråten: Peru 2018. Dette blir en kveld viet til dette fuglerike landet i Sør-Amerika. Vel møtt til en spennende kveld med flotte bilder og historier.

Søn. 28. april:           Tur i Søgne:
Vårsola burde være på plass, og igjen legger vi turen til Søgnejordet. Du bør avse søndagen i området som er et av de beste i vårt distrikt på fugleliv om våren. Mange fuglearter benytter kulturlandskapet som en mellomstasjon på sin ferd videre.
Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 08.00. Turledere: Børge Mørkve-Simonsen og Hans Kristian Fjeldsgård

10.- 12. mai:               Tur til Jæren: Denne helga satser vi på foreningstur til Jærens spennende landsskap. Følg med for mer info!
                                    Turledere: Rolf og Hans Kristian. Påmeldingsfrist: 1. mai.

Ons. 15. mai:             Fuglesangtur UiA. Oppmøte Hokus Pokus barnehage kl. 18.00
Turledere: Rolf og Hans Kristian.

Sønd. 26. mai:           Listatur: Vi velger å ta nok en tur til Lista. Sjansen for at det kan dukke opp sjeldne arter på trekk er stor i mai. Vi kjører med privatbiler. Frammøte ved Jernbanestasjonen kl. 07:00 Pris kr. 100; Turledere: Fredrik og Rolf.

Onsd. 29. mai:          Fuglesangtur Flekkerøya. Oppmøte P-plass Høyfjellet kl 18.00.
Turledere: Øyvind og Fredrik.

                                  

Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Agder Naturmuseum, Gimle Gård, Gimleveien 23. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca kl 21.00.)  Enkel servering.

Hjemmeside og internett:

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen er http://kattugle.blogspot.com/.
Følg oss på facebook: Norsk ornitologisk forening Kristiansand og omegn lokallag

Registrering av fugleobservasjoner:
Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

FOTOKONKURRANSE
For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde og da av norske fugler)”, ”Årets turbilde” og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2018. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.
Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no
Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet


Foreningshytta på Randøya.
NOF Kristiansand og omegn disponerer sammen med zoologisk- og botansinsk forening en hytte på Randøya. Randøya ligger nydelig til i skjærgården utenfor Kristiansand og kan by på et spennende fugleliv. Hytta er til for foreningenes medlemmer. Dersom du ønsker å benytte deg av hytta en helg eller noen dager ta kontakt med Jan Ivar Eeg på telefon 91573044.

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.
I likhet med andre lokale "bombevarelere" går vi over til å bruke appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis for nedlasting. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til installering.

STYRET I 2018
Leder:
Hans Kristian Fjeldsgård
Tlf. 47657508
Nestleder:
Rolf Sunde
Tlf. 41 93 16 23
Sekretær:
Børge Mørkve-Simonsen
Tlf. 47752278
Kasserer:
Øyvind Fjeldsgård
Tlf. 45 21 81 78
Styremedlem:
Jan Ivar Eeg
Tlf. 38 02 42 77 / 91 57 30 44
Styremedlem:

Jan Michaelsen
Tlf. 95031329
Varamedlem:
Lasse Midling- Jenssen Gautestad
Tlf. 98601091
Varamedlem:
Fredrik Tjessem
Tlf. 93498117
Ftjessem@gmail.com

Kontingent kun kr. 200,- pr. år inkl. medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- .
NOF Kristiansand og omegn lokallag, Postboks 355, 4663 Kristiansand S.

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen