tirsdag 24. januar 2012

Grønlandsmåker på farten

De siste par ukene har Nordvest Europa nærmest blitt invadert av grønlandsmåker, en art som vanligvis er en ganske fåtallig gjest hos oss. Også i Norge har det blitt registrert uvanlig høye antall av arten, som vanligvis holder til på Grønland og i Nordøst Kanada. Dette skyldes trolig en ekstra kald vinter i Kanada og på Grønland med utstrakt isdekke. Milde vintre i Nordvest Europa karakteriseres ofte av kalde vintre der og omvendt.

Det har blitt sett spesielt mange individer på Nordvestlandet og i Trøndelag, men også her i sør har det blitt sett en rekke individer, også i Kristiansand. Hele uka har noen individer hatt tilhold i området rundt Odderøya. De har vært spesielt enkle å se ved fyret på Odderøya så dersom du ikke har sett denne arten før har du en gyllen sjanse nå! Er ikke dumt å ta en ekstra titt gjennom måkeflokkene nå for tiden eventuelt oppsøke lokaliteter hvor stormåker gjerne samler seg.


Grønlandsmåke 3k ved Fiskebrygga (Foto: Klaus Maløya Torland)Grønlandsmåke 3k ved Fiskebrygga (Foto: Klaus Maløya Torland)

søndag 22. januar 2012

Team Bjørke med en imponerende innsats i 2011

Gjennom hele sommeren og høsten har det vært stor aktivitet i Søgne fra medlemmer av
NOF Kristiansand og omegn lokallag.
Bjørkefeltet på søgnejordene har vært samlingspunktet, alle de gamle søgnetraverene
har vært innom og det har vært sosialt veldig hyggelig. Heldigvis dukker det også opp
nye ansikter som vil delta i jakten på bombene. Likevel har vi fått registrert en masse
arter og det beviser at Søgne er et meget viktig fugleområde i regionen.
Takk til alle som har bidratt i 2011, vi sees på vårtrekket.
Lissi er med på det meste og har sett utrolig mange sjelde fugler, men det er Hans Vidar

som er favoritten. Han har alltid med rosinboller.
Asbjørn er en gammel Søgne sliter og deler sine erfaringer med nybegynneren Børge.Asbjørn har en utrolig hørsel, her flyr noe over som fanger interessen.


fredag 20. januar 2012

Vannfugltellinga januar 2012

Som vanlig ble vannfugltellingen gjennomført den første helgen i Januar.  Det ble telt i Kristiansand, Søgne og Vennesla på de samme lokalitetene som har blitt telt år etter år. Det var overskyet vær og et par minusgrader, så en del av vannene var islagt.


Områder som ble telt i Kristiansand:
·        Randesund inkludert Torsøya  og Randøya
·        Hamresanden
·        Varodden og Lund
·        Kvadraturen, Østre og vestre havn.
·        Vågsbygd fra Auglandsbukta til Møvik.
Områder som ble telt i Søgne:
·        Paradisbukta og Hellevika
·        Langenes
·        Kussevika
·        Kvernhusvannet
·        Åros
·        Høllen
·        Torvefjorden
·        Lundeelva 
Områder som telt i Vennesla:
·        Kvarstein bro til og med venneslafjorden

Tusen takk for god innsats til alle som var ute på vannfugltellingen.

Oppsummeringen av tellingene ligger kan ses under, dersom det er noen som ønsker en spesifikk artsliste fra en lokalitet eller område er det bare å ta kontakt. Flekkerøya ble ikke telt!Kristiansand
Søgne
Vennesla
Totalt:
Storlom
1
1
Smålom
1
1
Dvergdykker
2
2
Gråstrupedykker
1
1
Havsule
1
1
Storskarv
72
13
85
Toppskarv
11
7
18
Gråhegre
7
16
23
Sangsvane
5
3
8
Knoppsvane
55
13
1
69
Grågås
5
5
Kanadagås
1
1
Stokkand
295
20
65
380
Toppand
42
2
44
Bergand
2
2
Ærfugl
70
24
94
Sjøorre
2
2
Svartand
4
1
5
Kvinand
114
28
5
147
Siland
33
16
49
Laksand
3
1
4
Fjæreplytt
5
5
Vannrikse
1
1
Hettemåke
3
3
Fiskemåke
23
23
Gråmåke
388
72
122
582
Svartbak
38
15
17
70
Krykkje
4
4
Lomvi
4
7
11
Alke
3
5
8
Antall:
1191
245
213
1649Hans Kristian Fjeldsgård

Polarmåka på Flekkerøya

Var ute en rask tur på tirsdag for å se om det var noen grønlandsmåker å se ettersom arten har opptredt i store antall de siste dagene, spesielt på Vestlandet. Desverre ble det ingen grønlandsmåker på meg denne dagen, men den vokse polarmåka på Flekkerøya er alltids et plaster på såret. Så vidt jeg er dette den enste polarmåka som hekker på fastlands Norge (i blandingspar med gråmåke vel og merke)Turen gikk deretter til Gjestehavna, men var ingen hvite måker å se her heller. Ble derimot litt fotomuligheter og avlesning av et par fargeringer. Dersom man leser av fargeringer på fugl kan disse registreres på http://www.ringmerking.no/
onsdag 4. januar 2012

Lappugle ved Sukkestøl

På nyttårsaften ble det oppdaget ei lappugle ved Sukkestøl av Harde Johannesen. Dette er muligens det samme individet som ble funnet av Peder Øen noen uker tidligere ved Sørlandssparken. Ugla var veldig tillitsfull og viste seg villig frem til de mange fremmøtte på søndag og mandag. Dessverre ble den ikke sett på tirsdag. Med tanke på det gode hekkeåret lappuglene har hatt er det ikke overraskende at lappugla skulle ta turen til vårt området. Dette funnet er det siste av en rekke observasjoner i Sør-Norge i høst.
Mus i klørne


 

Med mus i nebbetFornøyde fotograferUgla viste seg fint i fra veien