fredag 27. mars 2020

Svartstrupe bonanza

Starten på år 2020 har bydd på svært mange individer av svartstrupe i Sør Norge. Det er også observert rekordmange i Kristiansand!

Svartstrupe hann. Foto: Rolf Sunde 
Svartstrupe er en relativt sjelden fugl i Kristiansand, med få funn vært år. I år derimot har det vært observert mange individer og på mange lokaliteter til glede for mange fuglekikkere.
Det blir spennende utover våren å følge med om det kan føre til noen lokale hekkefunn. I isåfall vil det være det første noensinne i Kristiansand kommune.

Svartstrupe hekker i åpent landskap med lav vegetasjon gjerne med lyng.

Svartstrupe hunn, Sangvik 30.01.2020 Foto: Fredrik Tjessem

Svartstrupe hann, Fantholmen, Bertesbukta 13.03.2020 Foto: Øyvind Fjeldsgård

Svartstrupe hunn, Bergemyra, Flekkerøy 13.03.2020 Foto: Øyvind Fjeldsgård
Under er det litt statistikk over funnene av svarstruper i Kristiansand. Funnene viser hvor mange ganger det er rapportert svartstruper ikke antall individer. Enkelte individer er rapportert flere ganger.

Lokaliteter i Kristiansand hvor det er observert svartstrupe i 2020. Bildet er hentet ut fra artsobservasjoner.no

Bildet viser antall rapporterte funn av svartstrupe i Kristiansand 2020 måned for måned. Bildet er hentet fra artsobservasjoner.no. 

Bildet viser funn av svartstrupe år for år. Som søylene viser er 2020 allerede det året hvor det er observert flest svartstruper. 2016 var også et godt år men ca halvparten av funnene fra 2016 er fra høsten og fra få lokaliteter. Bildet er hentet fra artsobservasjoner.no

mandag 23. mars 2020

Fjellrype på Bergenesodden - Ny art for Kristiansand!

Lørdag 07. mars 2020 oppdaget Torgrim Svenden ei rype helt ute i havgapet ved Ansteinsfyr, Bergenesodden på Flekkerøya. Det lille, spinkle nebbet og manglende mørk tøyle viser at arten det dreier seg om er fjellrype hunn.

NY ART FOR KRISTIANSAND KOMMUNE!!

Det er tidligere observert ryper i Kristiansand men da har det dreiet seg om liryper.
Fjellrype, Bergenesodden 11.03.20. Foto: Øyvind Fjeldsgård

Det er spesielt og flott å se en art man forbinder med høyfjellet helt ut i havgapet helt sør i Norge.

Rypa beiter og har hatt tilhold på Bergenesodden i en lengre periode til glede for mange fuglekikkere. Dette er et nytt kryss for flere. Siste oppdatering på rypa er 21.03.20 på artsobservasjoner.no
Fjellrype, Ugelen 21.03.20 Foto: Fredrik Tjessem
torsdag 19. mars 2020

En kjapp tur innom Vejlerne 27.02.20


Torsdag 27. februar dro Jan Ivar Eeg og jeg en snartur til Danmark for primært å handle. Det var deilig å komme bort fra snøværet hjemme den dagen. I Danmark var det bart.

 Siden vi hadde noen timer å slå i hjel i Danmark, la vi turen til fuglereservatet i Vejlerne. På turen så vi flokker på flere hundre gjess. Det var mest grågås, sædgås og hvitkinngås. Vi så også 15 musvåk langs veien. Det ble ikke noen gode bilder av fuglen som er vanskelig å komme inn på. Den letter med en gang vi stoppet bilen.

I fuglereservatet har de laget flere gangveier ut i sivbeltet og flere fotoskjul der man kan sitte lunt og tørt og observere fugl. Det var lite fugl den dagen vi var der. Et par rørdrum, to lappfiskender og tre skjeggmeis var det mest spennende som dukket. Trekkfuglene er snart på veg, så det blir nok mer liv etter hvert. Etter et par timer rundt i området var det tid for lunch og en svipp innom Aalborg før vi tok kveldsbåten hjem.
Jan Ivar studerer gåseflokkene.

En av musvåkene som ble sittende en stund.

Et par sædgjess på beite. 

Et utsnitt av en av flokkene

Man kunne ikke nærme seg mye før flokken lettet

Jan Ivar på en av gangveiene ut til fugleskjulet

Hilsen Rolf Sunde

tirsdag 10. mars 2020

Innemøte med Odd Kindberg som foredragsholder

Onsdag 12  februar hadde foreningen på nytt glede av å få besøk av Odd Kindberg fra Søgne. Odd er dyktig fuglefotograf og fuglekikker. I tillegg er han kjent som en meget dyktig foredragsholder. Hele 26 personer møtte opp for å få med seg foredraget til Odd fra sin to turer til India i 2018 og 2019.

Sammen med noen andre fuglekompiser fra henholdsvis Søgne og Telemark besøkte han nasjonalparkene Pangot og Sat Tal helt nord i India mot Himalaya. Odd fortalte og viste bilder av mange spennende arter han møtte på turen noe som vekket reiselysten hos de aller fleste en sur februardag.Great barbet/ Himalayaskjeggfugl fra Sat Tal. Foto: Odd Kindberg

Rufous-Bellied Niltava / Rødbukniltava fra Dhikala. Foto: Odd Kondberg

Verditer flycatcher/ Talassinfluesnapper fra Sat Tal. Foto: Odd Kindberg

White-crowned redstart/ Strømrødstjert fra Sat Tal. Foto: Odd Kindberg

Foto: Hans Kristian Fjeldsgård