torsdag 30. juli 2015

«Polsk» knoppsvane i Auglandsbukta.Jeg var en tur i båt havna i Auglandsbukta på tirsdag for å ta noen bilder av knoppsvane paret som har holdt seg i bukta. De har to unger og den ene er en såkalt polsk svane. Det vil si nat den er helt hvit som unge, ikke grå som vanlige svaneunger. Dette er uvanlig og skyldes en mutasjon på kjønnkromosomet og er vanligst hos hunnfugler. Disse ungene myter direkte til hvit drakt i løpet av høsten ulikt de vanlige ungene som blir gråbrune. De hvite ungene får ofte større problemer første høst/vinter da foreldrene vil oppfatte disse som voksne og konkurrenter da er helt hvite og dermed jage de fra territoriet mye tidligere enn de gråbrune ungene som får være med foreldrene hele vinteren. Voksne svaner med mutert kjønnskromosom er veldig vanskelig å skille fra vanlige svaner, forskjellen er at de har litt lysere ben en de vanlige. Hunnen i dette paret ble ringmerket som voksen 4k+ i Lillesand  17/12-2014 med sort fargering  med nummer U506. Den hadde da med seg 3 vanlige unger.
En hvit og en grå unge
Hunnfuglen med sort fargering U506