onsdag 23. april 2014

Rugde på reir

Skjærtorsdag var jeg ute i skogen på Høie og sjekket uglekasser. Da kom jeg over denne rugda som lå på egg. Den var godt kamuflert


Rugde på reir (Foto: Rolf Sunde)

Rolf Sunde

søndag 6. april 2014

Ringtrost og Duetrost i Søgne

Dette har vært ei helg med grått vær, tåke og regn. Ikke ideelle fotoforhold altså...
Men disse dagene har blitt preget av store mengder trost og rekordmange svartryggerler i Søgne. På lørdag var alle de seks vanlige trostene representert på samme lille jordet ved Søgne gamle kirke. Høydepunktet var en ringtrost hann, den var borte idag. Minimum ti svartryggerler var på Tjomsemoen. Dette er den britiske, mørke varianten av vår linerle. Det er de kraftige vestlige vindene tidligere i vår som har fått dem over på våre kanter.


Duetrost, Søgne gamle kirkeRingtrost, hann, Søgne gamle kirke


Duetrost og ringtrost på samme bilde!

Måltrost, Søgne gamle kirke


Kjernebiter, Søgne gamle kirke

Heilo, Søgnejordet
Svartryggerle, hann, Årosjordet

Jeg har de siste dagene hatt 2-3 sivspurv i hagen. De plukker foringsrester etter vinteren. At denne arten dukker opp har nok med husets nærhet til sivskogen ved Kvernhusvannet.

Sivspurv, hann, foto fra husvinduet