tirsdag 11. februar 2020

Vellykket årsmøte i NOF Kristiansand og omegn lokallag 08.01.20

Onsdag 08.01.20 ble årsmøte til NOF Kristiansand og omegn avholdt på Agder naturmuseum. Gledelig var det at så mange som 28 personer deltok på møtet.

Som vanlig ble årsmeldingen og regnskap gjennomgått, og godkjent. Det er noen utskiftinger i styret ved at Lasse Midling Jenssen-Gautestad går ut av funksjonen som varamedlem. Vi ønsker å rette en  takk til Lasse for en flott innsats over flere år.  Styret 2020 består da av: Hans Kristian Fjeldsgård (leder), Rolf Sunde, Øyvind Fjeldsgård, Fredrik Tjessem, Jan Ivar Eeg, Jan Michalesen og Odd Tobiassen (varamedlem) 

Tradisjonen tro ble det kåring av fotokonkurransen. I år var det rekordmange bilder som var sendt inn til konkurransen. Fredrik Tjessem stakk av med seieren, og bildet hans av en brushane ble kåret til beste fuglebilde. Gratulerer med et flott bilde.

Årets fuglebilde: Brushane. Foto: Fredrik Tjessem 

 Vinner beste turbilde ble Rolf Sunde med "Slitne fuglekikkere"
Årets turbilde: Slitne fuglekikkere. Foto: Rolf Sunde

Som vanlig ble det trukket et tilfeldig bilde av alle de innsendte bidragene, som også vinner en pris. Jan Ole Ødegård ble den heldige med sitt bilde av hønsehauk.
Hønsehauk. Foto: Jan Ole Ødegård
Det ble også kåret vinnere i Krysse konkurransen: 

Årets krysser i Kristiansand: Svein Bossum, 161 arter

Årets krysser i Søgne: Vidar Andresen og Børge Mørkve-Simonsen, 182 arter

Årets krysser i Vennesla: Fredrik Tjessem, 78 arter. 

Årets krysser i Songdalen: Fredrik Tjessem, 78 arter
Årsmøte ble rundet av med pizza og flere fuglebilder. Takk til alle fremmøtte for et svært hyggelig årsmøte =)  

Foto: Hans Kristian Fjeldsgård

Foto: Hans Kristian Fjeldsgård

Foto: Hans Kristian Fjeldsgård
Tekst: Hans Kristian Fjeldsgård