fredag 17. september 2021

Referat årsmøte del 2

 I disse koronatider ble det opprinnelige årsmøtet i Ornitologisk forening på Naturmuséet avlyst. Det ble i stedet avholdt på nettstedet TEAMS. Men siden det var svært lav deltakelse og at man ikke kunne avholde fotokonkurransen og kåring av årets krysser gjorde styret et nytt forsøk på muséet onsdag 15. Oppmøtet ble heller labert. Kun 10 personer møtte.

Noe av grunnen kan være at styret har fått tilbakemelding på at flere ikke har mottatt innkalling samt høstens program. Dette kan skyldes at flere har falt ut av mailinglisten.

Dersom du IKKE har mottatt mail fra foreningen så må du melde fra til Hans Kristian Fjeldsgård på mailadresse: hafj2@hotmail.com 

Møtet åpnet med at leder ønsket velkommen. Deretter litt info om at de neste innemøtene blir flyttet fordi muséet stenger p.g.a. oppussing. Nytt møtested kommer på mail senere.

Deretter var det tid for fotokonkurransen. Årets fuglebilde gikk til Bjørn Vidar Olsson.

Årets turbilde gikk til Hans Kristan Fjeldgård. Han stakk også av med premien for tilfeldig uttrukket bilde.

 

Beste fuglebilde: Smålom med flyndre. Foto: Bjørn Vidar Olsson

Beste turbilde. Skjult drage, snikende Fredrik. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård

Tilfeldig utvalgt bilde: Steinvender. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård


Når det gjelder årets Årets krysser i Kristiansand ble det, pg.a. kommunesammenslåingen det ut 3 premier:

1.     plass Fredrik Tjessem med 194  arter

2.     plass Klaus M. Torland med 183 arter

3.     plass Øyvind Fjeldsgård med 182  arter

Årets krysser i Vennesla ble Fredrik Tjessem med 92 arter.

 

Øyvind Fjeldsgård viste film og bilder fra en tur til Utsira høsten 2020. Øya er kjent for sitt rike fugleliv som mellomstasjon på trekket sørover. Mange sjeldenheter er blitt registrert her i årenes løp.

Hans Kristian Fjeldgård hadde en Quiz der man skulle gjenkjenne fuglearter ut ifra vanskelige bilder.

Til slutt var det pizza og sosialt samvær.


Rolf Sunde

Sekretær 

tirsdag 14. september 2021

Listatur søndag 5.september 2021

Etter en svært stille vår og forsommer, prøver vi igjen å dra i gang aktiviteter. Vi var vel litt for sent ute med å annonsere turen, så det var kun 5 stykker som dro vestover. Vi som dro fikk i hvert fall oppleve Lista fra den positive siden. Sol, og for engangs skyld, vindstille.

Som vi pleier på Listaturene, så starter vi ved fyret. Denne morgenen var det observert en mink nede i fjæresteinene som det ble jaktet på. Denne måtte bøte med livet, og ble bragt opp til fyret av jegeren.
 

Her er stakkaren sammen med jegeren  og noen av turdeltakerene, Kjell, Sissel, jegeren og Odd Foto: Rolf sunde

Her er stakkaren sammen med jegeren og noen av turdeltakerene, Kjell, Sissel, jegeren og Odd .-Foto: Rolf sunde

 

Det var flere fuglefolk oppe ved fyret. En jaktfalk var oppdaget nede ved Steinsodden. Fra fyret  kunne fuglen kun sees gjennom teleskopet, så vi trasket utover mot odden i håp om å komme nærme nok til å få bilder av den. Først forsøk var mislykket da fuglen lettet og fant seg et nytt sted. Vi trasket etter, og etter en tid fikk Carl et brukbart bilde. 

Her speides det etter jaktfalken. Foto Rolf Sunde


Jaktfalken i sin vante positur. Foto: Carl Erik Kilander

Det ble brukt en del tid på jaktfalken, så vi måtte videre på runden. Det var en del småfugl som kretset over oss på veien mot Sevika. De var ikke lett å artsbestemme, men tårnfalk og vandrefalk var sikre. Blant artene vi så i Sevika var en flokk gravender, noen havsuler og spurvehauk. På turen gjennom lebeltet så vi blant annet storspove og en flokk grankorsnebb. 


Ung vandrefalk ved Lista Fyr    Foto Carl Erik Kilander

Så var det å ta en titt i Vogsvollvoien før vi satte oss i bilene og kjørte til Vogsvollvika. Her fikk vi igjen oppleve en mink som kom tuslende i fjæra. Men denne gangen var det uten jeger tilstede.

Noen av artene vi så var en flokk hvitkinngjess, spurvehauk, rødstilk og nok en vandrefalk.


Minken som kom luskende       Foto Carl Erik Kilander

     Neste stopp på turen var Fuglevika. Her dukket det opp en dvergsnipe. Foto: Carl Erik Kilander


Sandløper   Foto Rolf Sunde

Kviljodden var neste stopp. En av de første artene som dukket opp, var denne sandløperen. Det var høyvann da vi kom, så det kunne vært flere vadere. Men nevner polarsnipe og lappspove.

 

Siste stopp var Hanangervannet. Her var det mellom 100 og 150 ender og et par dykkere. Inne på en av grunnene var det en del gluttsniper og en sotsnipe. Fyldigere artsliste følger under. Vi brukte mye tid på steinsodden, så vi måtte droppe noen av de faste stoppene som Slevdalsvannet. Der ble det ringmerket en åkersanger som ble sluppet like før vi kom til Lista. Men det ble 62 sikre arter på turen


Sotsnipe   Foto:  Odd Tobiassen

Steinoddenområdet, Lista fyr

Tårnfalk,  jaktfalk, vandrefalk, ravn, steinskvett

 

Sevika vestre, Lista fyr

Gravand, ærfugl, sandlo, myrsnipe, havsule, storskarv, spurvehauk

 

Lebeltet sør, Lista fyr

Storspove, gråtrost, linerle, grankorsnebb, grønnsisik

 

Vågsvollvåien, Lista fyr

Hvitkinngås, grågås, stokkand, sandlo, svartbak, gråmåke, storskarv, spurvehauk, kråke, stær

 

Vågsvollvika, Lista fyr

Stokkand, sandlo, myrsnipe, strandsnipe, rødstilk, vandrefalk, sanglerke, sandsvaleLåvesvale, gråspurv, linerle, skjærpiplerke, tornirisk

 

Fuglevika, Farsund

Stokkand, ærfugl, sandlo, dvergsnipe, strandsnipe, skjære, gulerle,skjærpiplerke

 

Rauna, Farsund

Havørn

 

Kviljoodden, Farsund

Ærfugl, siland, tjeld, sandlo, lappspove, polarsnipe, sandløper, myrsnip, storskarv, toppskarv, linerle

 

Hanangervann sør, Hanangervann, Farsund

Knoppsvane, brunnakke, stokkand, krikkand, taffeland, toppand, kvinand, siland, ringdue, toppdykker, horndykker, vipe, heilo, sandlo, storspove, brushane, myrsnipe, strandsnipe, sotsnipe, gluttsnipe, svartbak, storskarv, gråhegre, dvergfalk, kråke, svartmeis, gulspurv

 

Vanse sentrum, Vanse, Farsund

Tyrkerdue, kaie

 

Tekst: Rolf Sunde

mandag 13. september 2021

Program høst 2021

 

PROGRAM HØST/ VINTER 2021

 

 

Norsk Ornitologisk Forening Kr.Sand og Omegn Lokallag

 

Vi setter veldig pris på om du har anledning til å delta på våre ute og inne arrangementer denne høsten. Etter en lang og passiv periode i foreningen starter vi med ny giv.

 

 

Søn. 5. sept.    TUR TIL LISTA

Tur til lista. Avreise ved Jernbanestasjonen kl. 07.00. Turledere Odd Tobiassen og Rolf Sunde.

Ons. 15. sept.  ÅRSMØTE del.2

Årsmøte del 2. Koronaen tok knekken på årsmøtet, så vi prøver på nytt med kåringer og premiering. Kåring av fotokonkurransen. Øyvind har et innlegg om fjorårets tur til Utsira.

Søn. 10. okt.             RINGMERKING PÅ TIMENES

Ringmerking på Timenes. Tidspunkt 07.00 -10.00. Ansvarlig Øyvind Fjeldsgård. Parkering ved Håneskrysset.  Værforbehold. Sjekk hjemmesiden på Facebook.

Ons. 13. okt.  EKSOTISKE BRASIL

Jon Nodeland  har vært på tur over dammen og vil berette fra et av de beste fugleområdene i verden.

Ons. 10. nov.  KONGEØRNPROSJEKTET

Klaus M. Torland kommer og forteller om ringmerkung og kartlegging av kongeørn på Agder.

Fre. 3. des.  SOSIALT SAMVÆR PÅ BRYGGHUSET

Siden vi ikke kan ha noen innemøter på Naturmuseet resten av året, inviterer      vi til et hyggelig treff på Brygghuset. For bordbestilling er det nødvendig med påmelding innen 20.11 på mail til rolf.sunde@vabb.no 

 

Ons. 12. jan:      ÅRSMØTE  PÅ SPISERIET

 

P.g.a. oppussing blir årsmøtet holdt på Spiseriet i Marvika på Lund. Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m. samt trekning i foto- og krysserkonkurransen. NB! Fortsett og send inn bidrag! Frist for innlevering 28.12   (Se nærmere opplysninger nede i programmet)  Servering av mat og drikke.

 

Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Agder Naturmuseum, Gimle Gård, Gimleveien 23. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca. kl. 21.00.)  Enkel servering.

 

 

Hjemmeside og internett:

 

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen http://kattugle.blogspot.com/

 

Vi har også egen gruppe på facebook hvor det deles fuglenyheter og informasjon.

 

Registrering av fugleobservasjoner:

 

Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

 

 

FOTOKONKURRANSE

 

For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening,  blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div. kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde av fugler. Bilde må være tatt i Norge.)”,  ”Årets turbilde”, (som MÅ være tatt på en av foreningens turer), og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2021. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.

Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

 

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no

Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.

I likhet med andre lokale "bombevarelere" bruker vi appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis og laste ned. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til innstallering.

 

 

NB! Oppfordring til alle medlemmer med e-post adresse som IKKE mottar mail:

Dersom du har e-post adresse; knytt deg til oss og motta rask info fra foreningen.

Registrer din e-post adresse hos oss ved å sende en mail til hafj2@hotmail.com

 

 

 

STYRET I 2020

Leder:

Hans Kristian Fjeldsgård

Tlf. 47657508

hafj2@hotmail.com

Nestleder:

Fredrik Tjessem

Tlf. 93 49 81 17

 ftjessem@hotmail.com

Sekretær:

Rolf Sunde

Tlf. 41 93 16 23

rolf.sunde@vabb.no

Kasserer:

Øyvind Fjeldsgård

Tlf. 45 21 81 78

ofjeld2@gmail.com

Styremedlem:

Jan Ivar Eeg

Tlf. 91 57 30 44

ji.eeg@hotmail.com

Styremedlem:

Jan Michaelsen

Tlf. 95 03 13 29

janmicha@broadpark.no

Varamedlem:

Petter Zahl Marki

Tlf. 95739249

Zoothera87@hotmail.com

Varamedlem:

Odd Tobiassen

Tlf. 45634202

oddtobia@online.no

 

 

Kontingent kun kr. 200,- pr.år. Tillegg kr. 50; for medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- . www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

 

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til møter og turer.