tirsdag 14. september 2021

Listatur søndag 5.september 2021

Etter en svært stille vår og forsommer, prøver vi igjen å dra i gang aktiviteter. Vi var vel litt for sent ute med å annonsere turen, så det var kun 5 stykker som dro vestover. Vi som dro fikk i hvert fall oppleve Lista fra den positive siden. Sol, og for engangs skyld, vindstille.

Som vi pleier på Listaturene, så starter vi ved fyret. Denne morgenen var det observert en mink nede i fjæresteinene som det ble jaktet på. Denne måtte bøte med livet, og ble bragt opp til fyret av jegeren.
 

Her er stakkaren sammen med jegeren  og noen av turdeltakerene, Kjell, Sissel, jegeren og Odd Foto: Rolf sunde

Her er stakkaren sammen med jegeren og noen av turdeltakerene, Kjell, Sissel, jegeren og Odd .-Foto: Rolf sunde

 

Det var flere fuglefolk oppe ved fyret. En jaktfalk var oppdaget nede ved Steinsodden. Fra fyret  kunne fuglen kun sees gjennom teleskopet, så vi trasket utover mot odden i håp om å komme nærme nok til å få bilder av den. Først forsøk var mislykket da fuglen lettet og fant seg et nytt sted. Vi trasket etter, og etter en tid fikk Carl et brukbart bilde. 

Her speides det etter jaktfalken. Foto Rolf Sunde


Jaktfalken i sin vante positur. Foto: Carl Erik Kilander

Det ble brukt en del tid på jaktfalken, så vi måtte videre på runden. Det var en del småfugl som kretset over oss på veien mot Sevika. De var ikke lett å artsbestemme, men tårnfalk og vandrefalk var sikre. Blant artene vi så i Sevika var en flokk gravender, noen havsuler og spurvehauk. På turen gjennom lebeltet så vi blant annet storspove og en flokk grankorsnebb. 


Ung vandrefalk ved Lista Fyr    Foto Carl Erik Kilander

Så var det å ta en titt i Vogsvollvoien før vi satte oss i bilene og kjørte til Vogsvollvika. Her fikk vi igjen oppleve en mink som kom tuslende i fjæra. Men denne gangen var det uten jeger tilstede.

Noen av artene vi så var en flokk hvitkinngjess, spurvehauk, rødstilk og nok en vandrefalk.


Minken som kom luskende       Foto Carl Erik Kilander

     Neste stopp på turen var Fuglevika. Her dukket det opp en dvergsnipe. Foto: Carl Erik Kilander


Sandløper   Foto Rolf Sunde

Kviljodden var neste stopp. En av de første artene som dukket opp, var denne sandløperen. Det var høyvann da vi kom, så det kunne vært flere vadere. Men nevner polarsnipe og lappspove.

 

Siste stopp var Hanangervannet. Her var det mellom 100 og 150 ender og et par dykkere. Inne på en av grunnene var det en del gluttsniper og en sotsnipe. Fyldigere artsliste følger under. Vi brukte mye tid på steinsodden, så vi måtte droppe noen av de faste stoppene som Slevdalsvannet. Der ble det ringmerket en åkersanger som ble sluppet like før vi kom til Lista. Men det ble 62 sikre arter på turen


Sotsnipe   Foto:  Odd Tobiassen

Steinoddenområdet, Lista fyr

Tårnfalk,  jaktfalk, vandrefalk, ravn, steinskvett

 

Sevika vestre, Lista fyr

Gravand, ærfugl, sandlo, myrsnipe, havsule, storskarv, spurvehauk

 

Lebeltet sør, Lista fyr

Storspove, gråtrost, linerle, grankorsnebb, grønnsisik

 

Vågsvollvåien, Lista fyr

Hvitkinngås, grågås, stokkand, sandlo, svartbak, gråmåke, storskarv, spurvehauk, kråke, stær

 

Vågsvollvika, Lista fyr

Stokkand, sandlo, myrsnipe, strandsnipe, rødstilk, vandrefalk, sanglerke, sandsvaleLåvesvale, gråspurv, linerle, skjærpiplerke, tornirisk

 

Fuglevika, Farsund

Stokkand, ærfugl, sandlo, dvergsnipe, strandsnipe, skjære, gulerle,skjærpiplerke

 

Rauna, Farsund

Havørn

 

Kviljoodden, Farsund

Ærfugl, siland, tjeld, sandlo, lappspove, polarsnipe, sandløper, myrsnip, storskarv, toppskarv, linerle

 

Hanangervann sør, Hanangervann, Farsund

Knoppsvane, brunnakke, stokkand, krikkand, taffeland, toppand, kvinand, siland, ringdue, toppdykker, horndykker, vipe, heilo, sandlo, storspove, brushane, myrsnipe, strandsnipe, sotsnipe, gluttsnipe, svartbak, storskarv, gråhegre, dvergfalk, kråke, svartmeis, gulspurv

 

Vanse sentrum, Vanse, Farsund

Tyrkerdue, kaie

 

Tekst: Rolf Sunde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar