lørdag 24. september 2016

Bombedagen 24. september på Timenes

Dagens høydepunkt, Åkersanger

Ringmerkingskorpset idag besto av Øyvind, Fredrik, Martin, Rolf og undertegnede. Allerede på andre nettrunde trodde vi at dagen var reddet med tanke på sjeldenheter, årets fjerde gresshoppesanger på Timenes. Lite visste vi da at det litt før kl 11 skulle settes ring rundt foten til en ÅKERSANGER. I følge artsobservasjoner.no er denne arten registrert 32 ganger tidligere i Norge.
Åkersanger er svært lik busksanger, og selv med fuglen i hånda måtte vi gå mange runder med oss selv, litteraturen og ekstern ekspertise før vi kunne lande på riktig art.
Det ble en super dag, og fem glade ornitologer kunne vende nesen hjemover med et bredt smil om munnen.

Åkersanger
Åkersanger
Gresshoppesangeren
Gresshoppesanger
Vingen måles
Dagens liste må med
Vi håpte at disse hadde rett nebbrygg og var litt mindre idag;-) men sivspurven er fin den også!

mandag 19. september 2016

Foredrag om Varanger onsdag 21. september

Fjelljo, Komagdalen

På onsdag holder Børge foredrag fra turen til Sør-Varanger og Varangerhalvøya i juni 2016.
Bli med på Finnmarkstur på Naturmuseet, Gimle gård kl. 18.30 på onsdag.
Hjertelig velkommen til nye og gamle fugleinteresserte!

Polarlomvi og lomvi, Hornøya
Svømmesnipe, Vadsøya

søndag 18. september 2016

Foreningstur til Lista 11.09.2016

På søndag var det klart for foreningens første tur denne høsten. En hard liten kjerne med tre medlemmer møtte opp i Kristiansand, men tre til slo seg til følget når vi kom til Lista. Bra vær på hele turen.

Første stopp var Nordhasselstrand. Antall vadefugler gjorde at vi tok et stopp her før fyret.

Vadefugler i lufta, foto Fredrik Tjessem
Flere arter var representert. Inkludert myrsnipe, polarsnipe, dvergsnipe, sandløper, steinvender, brushane og tjeld. Foto Lasse Gautestad

Fra Nordhasselstrand var også flere kjerrehauker synlige på jordene. Flere sivhauker ble identifisert. Vi bestemte oss for å ta turen videre til Slevedalsvannet for å se nærmere.
På Slevdalsvannet var vi heldige nok til å få se en busksanger som akkurat hadde blitt fanget og ringmerket. Uten tvil den sjeldneste arten på turen.

Busksanger, foto Lasse Gautestad

Busksanger. Vingene kortere enn hos rørsanger. Foto Fredrik Tjessem

På parkeringsplassen dukket det også opp en flott ungfugl av tornskate.

Tornskate 1k, foto av Lasse Gautestad.


Tårnfalk jaktende på jorde, foto Lasse Gautestad


Sivhauk jaktende på småfugl, foto Lasse Gautestad.


Svartkråke i kråkeflokk., foto Lasse Gautestad

Lebeltet ga oss en grei mengde småfugl, men ingenting sjeldent.

Varsel om haukugle ved flyplassen gjorde at vi i full fart kjørte der, men dessverre var den borte når vi kom der.

På utkikk etter haukugla, foto Lasse Gautestad.

I fuglevika var det mye vadefugler, blant annet en god mengde lappspover.

Steinvender, foto Fredrik Tjessem

Flokk med vadefugler klumpet sammen på et skjær. På bildet: myrsnipe, polarsnipe, lappspove og brushane. Foto Fredrik Tjessem

Brushane, foto Fredrik Tjessem

På Kviljo var det en flokk med viper og heiloer. På Nesheimvannet fikk vi både skjeand, taffeland og toppdykker.

Full artsliste for turen:
Knoppsvane
Grågås
Stokkand
Skjeand
Brunnakke
Krikkand
Toppand
Taffeland
Ærfugl
Sjøorre
Kvinand
Siland
Toppdykker
Havsule
Storskarv
Gråhegre
Sivhauk
Myrhauk
Musvåk
Spurvehauk
Tårnfalk
Vandrefalk
Tjeld
Sandlo
Heilo
Vipe
Brushane
Sandpaper
Tundrasnipe
Myrsnipe
Dvergsnipe
Strandsnipe
Rødstilk
Storspove
Lappspove
Enkeltbekkasin
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Sildemåke
Bydue
RIngdue
Tyrkerdue
Dvergspett
Sanglerke
Låvesvale
Sandsvale
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Gulerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Gråtrost
Svarttrost
Steinskvett
Munk
Busksanger
Gransanger
Fuglekonge
Svarthvit fluesnapper
Gråfluesnapper
Kjøttmeis
Granmeis
Tornskate
Skjære
Kaie
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Tornirisk
Grønnfink
Gulspurv


Til sammen 79 arter

søndag 4. september 2016

Ringmerking Nedre Timenes 04.09.2016

Nok en fin merkedag på Timenes, fanget 146 fugl av 15 arter i dag. Nettene kom opp kl 05:30 og ble slått sammen kl 10:30. Spilte rødstrupe fra kl 02, skulle også ha spilt hagesanger/munk men pga tekniske problemer kom kom ikke denne lyden på før kl 06. Der var mye jernspurv i lufta og fikk fanget 43 ind selv om jeg manglet jernspurvlyd. Fikk en ny årsart i dag da en spurvehauk ble fanget.
Dagen merketall:
Rødstrupe       48
Jernspurv        43
Løvsanger       16
Munk              14
Trepiplerke       7
Brunsisik          4
Blåmeis            3
Hagesanger      3
Sivsanger         2
Tornsanger       2
Gransanger      1
Rørsanger        1
Møller              1
Bokfink           1
Spurvehauk     1

                                                   Spurvehauk F 1K