onsdag 28. september 2011

Ny handlingsplan mot mink

Direktoratet for naturforvaltning har nylig ferdigstilt en handlingsplan mot mink. En viktig målsetning er bl.a. å fjerne eller redusere bestandene av mink i prioriterte verneområder. NOF hilser handlingsplanen velkommen, og håper at den vil gi positive effekter for sjøfuglene våre.

Det nevnes blant annet muligheter for NOFs lokallag til å engasjere seg i bekjemping av minken. Kanskje noe for NOF Kristiansand å vurdere?

Les mer på på NOF sentralt sine sider:

http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=924

tirsdag 13. september 2011

En flott dag på Lista

Vi var hele syv personer som møtte opp på jernbanestasjonen søndag morgen, og det var hyggelig at det var flere nye ansikt. Etter at vi hadde fått organisert oss i bilene satte vi kursen mot Lista. Vi bestemte oss for å kjøre rett ut til fyret. Første fuglen av interesse var en kjerrhauk som sveipet over veien ved Østhassel. Da det er sett flere steppehauk i det siste var det nok flere som fikk betydelig høyere puls. Etter at vi kom oss ut av bilene viste det seg at det kun var en myrhauk. Men en flott fugl fordi om. I løpet av noen korte minutter her så vi også flere spurvehauk og en tårnfalk, noe som tydet på at det kunne bli en god dag for rovfugl. Deretter satte vi kursen mot fyret. Vel fremme fikk vi se på en hauksanger som hadde krasjet i et vindu dagen før. Desverre var den nå av den livløse sorten. Vi tilbrakte den førstehalvtimen med å speide utover sjøen. Det var ikke så mye trekk å skryte av bortsett fra noen rødnebbterner. Derimot var det masse spurvehauk å se. En flott vandrefalk landet også i Våien. Etter en rask prat med flere av de mange andre fuglefolkene her satte vi kursen mot lebeltet og Sævika. I Sævika var det overraskende mye å se. Den første fuglen av interesse var ei flott havørn som holdt til i området. Til å begynne med var den ganske langt unna, men den kom til slutt såpass nærme at det ble mulig å ta noen bilder, om enn ikke av ypperste kvalitet.


Havørna kommer inn for landing

Havørn i Sævika

Det var utrolig mye rovfugl å se her også, hovedsakelig spurvehauk og tårnfalk. Flottest var derimot en jaktfalk som var nytt kryss for flere! I selve vika var det også litt fugl å se, deriblant to horndykkere, lappspove, steinvender, tre tundralo og ei enslig skjeand. På vei tilbake ble vi overrasket av en flott ung hønsehauk som fløy forbi, men dessverre forsvant altfor fort. Tilbake på fyret var det på tide med lunsj. Under lunsjen fikk vi også studert en flott hann båndkorsnebb i teleskopet. Det kan fort bli mange år til neste gang man får den sjansen. Etter lunsj tok vi en rask tur ned i Våien, men der var det ikke så mye å se denne gangen, bortsett fra en dvergfalk som forsvant like fort som den dukket opp. Vi satte derfor kursen mot Slevdalsvann i håp om at steppehauken skulle dukke opp. Her blåste det ganske mye og bortsett fra en hønsehauk var det ikke så mye nytt å rapportere. Turen gikk derfor til Nordhasselvika. På stranden her var det litt vadere å se på inkludert to tundrasniper. Ellers så vi flere lappspover, tundralo og mange sandlo. På vei ned til Steinsvika dukket det opp enda en flott myrhauk ved siden av bilen slik at det ble noen bilder av den også


Myrhauk i Steinsvika

Brede vinger, med fem "fingre" og streket bryst er med på å utelukke steppehauk.


I Steinsvika var det først og fremst masse måker og se, men også litt andre ting. Flottest var en liten flokk lappspover som var ganske så tillitsfulle. Storlom ble også notert her.

Gutta på tur
 Gråmåke i Steinsvika

Noen av lappspovene vi så i Steinsvika

Etter en rask stopp i Fuglevika dro vi til travbanen ved Nesheimvann. da det hadde vært flere interessante observasjoner her dagene før, hadde vi høye forhåpninger om at noe spennende skulle sees av oss også. Mest iøyenefallende var de flere hundre krikkendene her. I tillegg var det betydelige antall brunnakke, stokkand og toppand. Etter mye leting klarte vi å spore opp blant annet to stjertender og ei snadderand blant sine vanligere slektninger. Disse sjeldnere gressendene er lette å overse på denne tiden av året da de er i eklipsedrakt. Her så vi også en flokk på omtrent 70 lappspover. Vi kjørte også ned til vannet fra Kviljo siden men det var ikke så mye nytt å tilføye. Flottest var derimot en flokk på omtrent 20 brushaner i en liten dam langs veien. Selv om hannene ikke er i hekkedrakt lenger er det en flott fugl.


Brushane ved Kviljo

Brushane

Deretter gikk turen til sørenden av Hanangervann hvor det også var mye neder og se, hovedsakelig toppender. Det tok ikke lang tid vi før vi klarte å finne en enslig taffeland hann. Etter noen raske stopp ved Haugetjønna og Kråkenesvann satte vi kursen hjemover. Med tanke på det dårlige været som har vært i det siste var hadde vi overraskende flott vær det meste av dagen. Selv om det ikke ble noen steppehauk var det en flott tur med mye fugl.

Artsliste:
Knoppsvane
Grågås
Gravand
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Skjeand
Taffeland
Toppand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Storlom
Horndykker
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Myrhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Tårnfalk
Dvergfalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Trane
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Lappspove
Storspove
Rødstilk
Gluttsnipe
Strandsnipe
Steinvender
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Ringdue
Tyrkerdue
Tårnseiler
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Linerle
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Møller
Tornsanger
Løvsanger
Fuglekonge
Svartmeis
Skjære
Kaie
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Grønnsisik
Tornirisk
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Gulspurv

torsdag 8. september 2011

Bli med på Listatur søndag 11. september!

Igjen legger vi søndagsturen til dette spennende og fuglerike området der det er store muligheter til å få se sjeldne arter som samler seg for å reise sørover. Transport vil foregå med privatbiler. De siste dagene har Lista blant annet bydd på steppehauk, rosenstær og båndkorsnebb. Prisen er kr. 100; Håper mange har mulighet til å bli med!

Frammøte ved jernbanestasjonen kl. 07.00.
Turledere: Øyvind Fjeldsgård og Petter Zahl Marki

torsdag 1. september 2011

På tur med nytt objektiv

Etter å ha investert i nytt objektiv for et par måneder siden var det på tide å få testa det litt. I tilfelle noen lurer så er det et Canon 300mm f/4.0 objektiv jeg har kjøpt. Som vanlig ble det en liten tur til Møvig og Sumatra. Ved jordene ved Møvig gård var det ikke mye å se og langt gress på jordene og tett løvverk gjorde det ikke bedre. Nede ved Møvigstranda er derimot et område med litt kratt, buskas og enkelte trær hvor det var desidert mer aktivitet. Noen bilder ble det også. Mest iøyenefallende var alle gråfluensapperne i området, kanskje så mange som ti forskjellige individer i området. Andre fugler her var blant annet munk, tornsanger, løvsanger, buskskvett, steinskvett, rødstjert og noen småflokker med stær.


BuskskvettStær Stær


På Sumatra var det ikke like mye aktivitet, men en rødstjert, noen grankorsnebb og flere gråfluesnappere er verdt å nevne. Dagens største overraskelse var derimot en sen bøksanger som jeg så tilbake på fastlandet igjen. Alt i alt en fin tur i nydelig vær! Morro å få tatt noen nye bilder var det også


Linerle


Gråfluesnappere