søndag 9. august 2015

Svendsholmen 7-9/8-15


Denne uka startet ferien på Svendsholmen. Jeg har nå tidliggere med meg noen mistnett når jeg ferierer å holmen. Har hatt oppe 4 12metere på fredag og i dag men veldig lite fugl. Merket  55 fugl på fredag og 57 fugl i dag.løvsanger har vært den tallrikeste med 44 merkede fugl. Totalt 14 arter med 1 rødstjert F2k+ som det mest spennende. Prøver litt i uka som kommer dersom været blir sånn tålig.
Brunsisik

Rødstjert

Trepiplerke


Møller