torsdag 15. desember 2011

Polarsvømmesnipe Buane Randesund 15.12-2011

Svein Bossum fant polarsvømmesnipa i sjøen ved Buene i Randesund idag ca kl 11.00
Jeg var på Søgnejordene da telefonen fra Ragnar Tømmerstø kom, det var bare å komme
seg avgårde.
Heldigvis var polarsvømmesnipa på plass sammen med Svein Bossum-Peder Øen og
Geir Birkeland. Ragnar Tømmerstø dukket opp litt senere.
Dette er ikke noen vanelig fugl for vårt området,, det er første gang jeg ser
polarsvømmesnipe i vinterdraktForandringen fra den røde sommerdrakta til den hvite vinterdrakta er helt fantastisk
for polarsvømmesnipa.
Denne polarsvømmesnipe hunnen er fotografert i Adventdalen Svalbard våren 2010.