mandag 26. februar 2018

ÅRSMØTE I NOF KRISTIANSAND OG OMEGN LOKALLAG

Det var gledelig at så mange som 22 personer hadde avsatt tid til å delta på årsmøtet som fant sted på Agder naturmuseum 18. januar 2018.

Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

Valg av styret av styrerepresentanter ble enstemmig godkjent. De som fikk gleden av å fylle styret nok et år var Hans Kristian Fjeldsgård, Børge Mørkve-Simonsen, Øyvind Fjeldsgård, Rolf Sunde, Jan Ivar Eeg, Jan Mikaelsen, Lasse Gautestad og Fredrik Tjessem.

Foreningshytta på Randøya som NOF har sammen med NZF og Botanisk forening ble diskutert. Problemstillinger rundt foreningshytta ble luftet. Det ble en fruktbar debatt. Hytta står til fri benyttelse av NOF sine medlemmer, men blir lite brukt. Medlemmene i lokallaget må bruke hytta mer i 2018, hvis ikke vil det bli fremmet forslag om å trekke seg ut av hytta på neste årsmøte. Dette fordi det vil komme kostnader til en del reparasjoner som foreningen må ta på seg.

Som en tradisjon de siste årsmøtene var Hans Kristian quizmaster med ny vri, og det ble veldig god og lærerik konkurranse.
Foto: Rolf Sunde

Foto: Rolf Sunde


Ellers var det trekning i fotokonkurransen og kryssekonkurransen.Vinner beste fuglebilde ble Odd Kindberg bilde av en blåstrupe.
Vinner beste fuglebilde: Blåstrupe. Foto: Odd Kindberg


Vinner beste turbilde ble Børge Mørkve-Simonsen med havet og stokkender i flukt.
Vinner beste turbilde: Stokkender i flukt. Foto: Børge Mørkve-SimonsenÅrets krysser Kristiansand: Håkon Helleseng og Svein Bossum.

Årets krysser Søgne: Svein Almedal

Årets krysser Vennesla: Fredrik Tjessem

Årets krysser Songdalen: Fredrik Tjessem

Til slutt ble det servert god mat og drikke, og praten gikk livlig utover kvelden.
Foto: Rolf Sunde

Foto: Rolf Sunde

Teskt: Rolf Sunde