torsdag 23. juni 2022

En liten rapport fra fuglesangturen 8. juni

Denne kvelden var Flekkerøya valgt som turområde. Øya der stedet der man har observert flest arter i Kristiansand. Vi var kun 6 stykker som møttes på Høyfjellet denne fine ettermiddagen. Det som er spennende på slike turer er om det kan dukke opp noe spennende. Noen uker i forveien fikk flere se Norges første observasjon av rustspurv. Denne hører vanligvis til i Middelhavsområder. Vi tuslet innover stien mot Mebøtjøn. Den første vi hørte var munken. Måltrost og svarttrost sang også i nærheten. Flere arter var for langt unna til at sangen var kraftig nok til å så alle kunne høre den. Da er mobiltelefon med fuglesang et utmerket redskap for å lære seg sangen. På vei mot Mebøtjøn fløy en vandrefalk over. Denne kvelden bugnet det med vakre vannliljer. Her var det stokkender som lå på reir. En del låvesvaler flør over vannet og førsynte seg av innsekter. Ei stokkandmor kom tuslende opp av vannet med sin eneste gjenlevende unge. De andre hadde sannsynligvis måkene tatt seg av til middag. Livet i naturen er brutalt.

Mebøtjøn er snart igjengrodd av vannliljer. Foto: Rolf Sunde

Kun en unge er igjen i familien stokkand.   Foto: Rolf Sunde

Syngende grønnfink.  Foto: Steven Rosseland


Turen gikk videre til Daumannsholmen. Her hadde vi en lengre fugleprat før vi tuslet tilbake. På veien fikk Steven tatt noen brukbare bilder av grå fluesnapper og en grønnfink som hadde funnet seg en plass i toppen av et tre. Ei ruge ble skremt opp av gresset. Et par stilits holdt til ved steinmuren på sletta tlbake til parkeringsplassen Ellers var det en del løvsangere og til slutt en spettmeis som vi kom ganske nør innpå. Vi fikk sett og hørt 25 arter denne kvelden. 
Noe veldig spennende dukket ikke opp, men en fin tur ble det i sommerværet. 

Munk, svartbak, gråfluesnapper, brunsisik, gråsisik, grønnfink, møller, løvsanger, kjøttmeis, blåmeis, rugde, gjerdesmett, rødstrupe, svarttrost, måltrost, hagesanger, spettmeis, linerle, låvesvale, fiskemåke, vandrefalk, bokfink, stilits.

Pause på broa til Daumannsholmen.  Foto: Rolf Sunde


Tekst: Rolf Sunde

fredag 29. april 2022

Referat fra BirdLife Kristiansand årsmøte

 

I disse koronatider ble det opprinnelige årsmøtet i Ornitologisk forening på Naturmuséet avlyst. Møtet ble i stedet holdt i Dykkerklubbens lokaler, noe forsinket, p.g.a. pandemien.

Det var bra oppmøte med 21 personer som hadde funnet veien denne kvelden.

Ordstyrer ble Hans Kristian Fjeldgård. Tellekorps for oppmøte og fotokonkurransen ble Odd Kindberg og Arvid Kvarenes.

VANLIGE ÅRSMØTESAKER MED GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP.

Innkallingen og årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. Det samme ble regnskapet som Øyvind Fjeldsgård gikk igjennom.

VALG AV STYRE

Leder Hans Kristian Fjeldsgård, styremedlem Jan Ivar Eeg, styremedlem Øyvind Fjedsgård, og varamedlem Petter Zahl Marki har sagt ja, og ble valgt av årsmøte til  en ny periode i styret. 

Styret for 2022 består da av: Hans Kristian Fjeldsgård (leder), Jan Ivar Eeg (Styremedlem), Øyvind Fjeldsgård (Styremedlem), Rolf Sunde (Styremedlem), Fredrik Tjessem (Styremedlem), Jan Michaelsen (styremedlem), Odd Tobiassen (varamedlem), Petter Zahl Marki (varamedlem) 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte. 

INFORMASJON OM NAVNEBYTTE

Hans Kristian redegjorde for navnebytte fra NOF til BIRDLIFE Norge. Noen få andre lokalforeninger er kritiske til endringen, men lokalforeningene er forpliktet til å bruke det nye navnet ettersom navnebytte gjelder alle ledd i organisasjonen. BirdLife Kristiansand er positiv til det nye navnet som allerede er godt tatt i bruk. NOF Kristiansand vedtar å bytte navn til BirdLife Kristiansand. 

QUIZ

Fugle Quiz sto så på programmet. Hans Kristian viste et utvalg av «dårlige fuglebilder» der hver enkelt skulle gjøre seg opp en mening om hvilken art som ble vist. Så skulle vi svare på  om hvor mange nye arter som var sett på i Kristiansand  2021. Svaret var 2 nye arter, niland og sibirpiplerke. Det samme gjaldt hvilken lokalitet som hadde registrert flest fuglearter, og her ble Flekkerøya svaret.

KÅRINGER I FOTOKONKURRANSEN OG KRYSSEKONKURRANSEN

Årets fotokonkurranse stod så på programmet. I kategorien årets fuglebilde ble det delt førsteplass mellom Arvid Kvarenes og Fredrik Tjessem. Årets turbilde ble tatt av Øyvind Fjeldsgård og tilfeldig uttrukket bilde ble tatt av Bjørn Vidar Olsson.

1.Plass "Stressa unghauk" Foto: Arvid Kvarenes 

1.Plass " Gulnebblom" Foto: Fredrik Tjessem 

1.Plass turbilde " Ringmerkingsassistent" Foto: Øyvind Fjeldsgård

Tilfeldig uttrukket bilde " Det skiter jeg i" Foto: Bjøn Vidar Olsson

Når det gjelder årets Årets krysser i Kristiansand ble det, p.g.a. kommunesammenslåingen delt ut 3 premier:

1.     plass Øyvind Fjeldgård med 183 arter.

2.     plass Frank Holmen 179 arter.

3.     plass Vidar Andreassen med 176 arter.

Årets krysser i Vennesla ble Fredrik Tjessem med 97 arter.


EVENTUELT

Under punktet eventuelt oppfordret Hans Kristian medlemmer som tipper eller spiller lotto å gi Grasroandelen til foreningen. Grasrotandelen er deler av spillemidlene som går til ditt lag og forening. Bidraget gir du ved å sende SMS «Grasrotandelen 996737004» til 60000

 

Innimellom var det som vanlig pizza og sosialt samvær. Et vellykket forsinket årsmøte ble det.

 

Rolf Sunde

SEKRETÆR

 

Dersom du IKKE har mottatt regelmessig mail fra foreningen, så må du melde fra til Hans Kristian Fjeldsgård på mailadresse: hafj2@hotmail.no 

tirsdag 12. april 2022

Foreningstur til Lista 06.04.22

 

På Kristiansand lokallags program søndag den 6. april, var det igjen duket for Listatur. For meg var dette årets første tur, mens flere hadde vært der tidligere på året. Et ringandpar hadde slått seg til der borte de siste ukene. Den holder vanligvis til i Nord-Amerika, men har blitt sett et titalls ganger her i landet og er et sjeldent besøk her til lands. Vi hadde fått vite hvor de sist var sett, og det var derfor håp om å få seg et nytt kryss på turen.

Oppmøte var kl. 07.00 på jernbanen, men det var en skuffende liten flokk med morgenfugler som dukket opp. De fleste hadde vel nok med å holde varmen i «reiret».

Vi var fem stykker som stablet oss inn i bilen til Hans Kristian og dro bortover mot dette, spennende fugleområdet. Dette er et av de beste områder for trekkfugl i Sør-Norge. Været det kan være ganske røft. Søndag var det heldigvis delvis skyet, men oppholdsvær. En litt sur vind gjorde at det var nødvendig å trekke lua godt nedover øra, ta ut teleskopene og traske i vei.  

Lista fyr er som regel stedet vi begynner rundturen. Ved fyret er det god oversikt sjøen og rullesteinstranden. Etter hvert som vi saumfarte havet og nærliggende strandområder dukket den ene etter den andre arten opp. På de stedene vi stoppet på kommer jeg bare til å nevne noen av de viktigste artene. Ellers ville det bli en lang oppramsing. For de som er interessert, legger jeg ved fullstendig artsliste til slutt.

Ved fyret, på Gunnarshaugen og Verevågen så vi bl.a. storspove, gravand, lomvi, alke, islom, smålom, havsule og siland. Årets første linerle dukket også opp, et sikkert vårtegn.

Her ved fyret fant vi litt ly for vinden. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård

Da vi var fornøyd med oppholdet ved fyret, gikk turen innover i lebeltet. Dette er et tett granholt bestående av sitkagran. Dette er en fremmed art som mange vil fjerne. Til gjengjeld er det tilholdssted for mange småfugl som lever av konglefrø og insekter. Skogen gir også ly for vinden og reirplass til fugl. Flere av trekkfuglene var enda ikke kommet, så utenom en god del meis var det sparsomt med fugl. Av arter vi så her kan nevnes stillits, gulspurv, jernspurv, sivspurv og dvergspett.   

Ikke det skarpeste bilde av en dvergspett. Foto: Rolf Sunde 

Etter en runde i Lebeltet satte vi oss i bilen og kjørte ned til Vågsvollvika. Dette pleier å være en god plass for vadere og sjøfugl. I dag var det ikke de helt store overraskelsene. Her er noen av artene som dukket opp der. Brunnakke, gravand, svartand, islom, smålom, myrhauk og skjærpiplerke.

Neste stopp denne søndagen var Borshavn og Lista havn. Her pleier det også å holde seg en del sjøfugl. Man får god utsikt over sjøen når man kjører utover moloen. Her må sjåføren konsentrere seg mer på veien enn på fugl. Ellers kan det fort bli en våt fornøyelse. Her var det bl.a. haveller, svartand og en dvergdykker som jeg hoppet ut av bilen for å fotografere. Men den dykket kjapt, og borte var den før jeg fikk fuglen i fokus. Fugler er ikke det enkleste å fotografere, men av og til opplever man at de godtar nærvær av fuglepaparazzier.  

Listalandskapet fra Vågsvollvika. Foto: Håkon Helleseng

Et staselig gravandpar. Foto: Hans Kristian FjeldsgårdDvergdykkeren dukker før Rolf får tid til å knipse. Foto: Håkon Helleseng

Islom på leting etter mat. Foto: Øyvind Fjeldsgård

Så var turen kommet til å besøke Slevdalsvannet. Dette var for noen år siden et vann nesten gjengrodd av siv. Det ble bevilget penger til mudring, og i 2018 var jobben ferdig. Det er mange fuglearter som raster rundt vannet. Vipa og Krikkanda er blant arter som hekker her, og du finner et rikt planteliv rundt vannet. Det to fugletårn som du kan gå til for å få bedre utsyn over området, og ett av den er vi på vei til nå. Vel fremme var det å sette opp teleskopene og skue utover vannet og sivskogen. Snart dukket den ene arten etter den andre opp. Noe av det vi så her var 59 krikkender, 45 viper, trane, enkeltbekasin, vandrefalk, tårnfalk og skjeggmeis.

Det er god utsikt fra fugletårnet ved Slevdalsvann. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård

 

 Etter en times tid sa vi oss fornøyde og dro til Nordhasselvika. Den ligger nærme veien, så det tok ikke mange minuttene før vi hadde rigget oss til der. Den første fuglen vi så var en svartstrupe som fløy fram og tilbake mellom noen busker og gjerdestolper. Øyvind fikk et brukbart foto av den. Nede på stranda så vi bl.a. gråstrupedykker, horndykker, sjøorre, og islom.

Svarstrupe ved Nordhasselvika. Foto: Øyvind Fjeldsgård

Turgjengen på stranden. Foto: Rolf Sunde Vi droppet et stopp i Fuglevika og bestemte oss for å bruke mer tid ved Kviljobukta og Hanangervann. Dette pleier å være et godt tilholdssted for ender, dykkere og måker. Noen av artene vi så her var toppdykker toppand, krikkand. Resten av artene ser du i artsoversikten på slutten av rapporten.

Før vi dro til Hanangervann var det tid for å få seg litt mat og noe å drikke. Bensinstasjonen på Vanse har den beste Snadderloffen, og kan absolutt anbefales. Her pleier vi alltd å ha et stop på turen videre. Vi fant et ledig bord og kunne nyte maten i ro og fred.

Ved Hanangervann er det også et fugletårn med tak over hvor man kan søke ly hvis det trengs. Et ringandpar hadde hatt tilhold her de siste ukene, og det tok ikke lang tid å finne hunnen i kikkerten. Men fuglen hadde sviktet hannen og holdt seg i stedet sammen med en taffeland hann. Ofte ser man at det dukker opp blandingsfugl (hybrider) etter hekkinger. Vi prøvde å finne ringand hannen, men den var ikke å se da vi var der. Foruten ringand og taffeland, så vi bl.a. lappfiskand bergand, toppdykker og ei havørn som fløy over vannet. En gransanger ga også lyd fra seg. For meg var det årets første, og et godt vårtegn.

Siste stopp på turen var Kråkenesvann. Her var det også en del fugl på vannet, men ingen spennende utenom de artene som er nevnt tidligere. Så var det bare å sette seg inn i bilen igjen å vende nesa hjemover. Regnbygene som var meldt, så vi heldigvis ikke noe til. Det ble hele 80 arter på lista denne søndagen, noe som vi var fornøyd med alt etter årstiden.

 

Skrevet av Rolf Sunde

Sola dukket heldigvis opp innimellom. Foto: Rolf Sunde 

Fugler (80) Antall funn

1. grågås Anser anser (Linnaeus, 1758) 7

2. knoppsvane Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) 3

3. sangsvane Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 1

4. gravand Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 6

5. brunnakke Mareca penelope (Linnaeus, 1758) 2

6. stokkand Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 8

7. krikkand Anas crecca Linnaeus, 1758 3

8. taffeland Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 1

9. ringand Aythya collaris (Donovan, 1809) 1

10. toppand Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 4

11. bergand Aythya marila (Linnaeus, 1761) EN 2

12. ærfugl Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) VU 3

13. sjøorre Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) VU 1

14. svartand Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) VU 3

15. havelle Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) NT 3

16. kvinand Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 6

17. lappfiskand Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) VU 1

18. siland Mergus serrator Linnaeus, 1758 2

19. ringdue Columba palumbus Linnaeus, 1758 1

20. trane Grus grus (Linnaeus, 1758) 2

21. dvergdykker Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) EN 1

22. gråstrupedykker Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 1

23. toppdykker Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 3

24. horndykker Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) VU 1

25. tjeld Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 NT 6

26. vipe Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) CR 1

27. sandlo Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 1

28. storspove Numenius arquata (Linnaeus, 1758) EN 1

29. enkeltbekkasin Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 1

30. rødstilk Tringa totanus (Linnaeus, 1758) NT 1

31. hettemåke Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) CR 2

32. fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758 VU 6

33. svartbak Larus marinus Linnaeus, 1758 6

34. gråmåke Larus argentatus Pontoppidan, 1763 VU 7

35. sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758 5

36. lomvi Uria aalge (Pontoppidan, 1763) CR 1

37. alke Alca torda Linnaeus, 1758 VU 1

38. smålom Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) 2

39. islom Gavia immer (Brünnich, 1764) 3

40. havsule Morus bassanus (Linnaeus, 1758) 1

41. storskarv Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) NT 3

42. toppskarv Gulosus aristotelis (Linnaeus, 1761) 1

43. gråhegre Ardea cinerea Linnaeus, 1758 4

44. myrhauk Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) EN 2

45. havørn Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 2

46. dvergspett Dryobates minor (Linnaeus, 1758) 1

47. tårnfalk Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 1

48. dvergfalk Falco columbarius Linnaeus, 1758 1

49. vandrefalk Falco peregrinus Tunstall, 1771 1

50. skjære Pica pica (Linnaeus, 1758)

51. kaie Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) 1

52. kråke Corvus cornix Linnaeus, 1758 7

53. ravn Corvus corax Linnaeus, 1758 2

54. svartmeis Periparus ater (Linnaeus, 1758) 2

55. blåmeis Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 2

56. kjøttmeis Parus major Linnaeus, 1758 4

57. skjeggmeis Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) EN 1

58. sanglerke Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NT 6

59. gransanger Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 1

60. fuglekonge Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 2

61. gjerdesmett Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 1

62. stær Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 NT 8

63. måltrost Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 4

64. svarttrost Turdus merula Linnaeus, 1758 2

65. gråtrost Turdus pilaris Linnaeus, 1758 1

66. rødstrupe Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2

67. svartstrupe Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) EN 1

68. steinskvett Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 1

69. gråspurv Passer domesticus (Linnaeus, 1758) NT 4

70. jernspurv Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 1

71. linerle Motacilla alba Linnaeus, 1758 3

72. heipiplerke Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 3

73. skjærpiplerke Anthus petrosus (Montagu, 1798) 3

74. bokfink Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 3

75. grønnfink Chloris chloris (Linnaeus, 1758) VU 6

76. tornirisk Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 1

77. brunsisik Acanthis cabaret 1

78. stillits Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2

79. gulspurv Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 VU 3

80. sivspurv Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 


onsdag 23. mars 2022

Oppsummering av vannfugltellinga 2022

 

Tradisjon tro ble det også i år gjennomført vannfugltelling i Kristiansand og omegn. Vannfugltellingen ble gjennomført 15- og 16 januar og 12- og 13 mars.  Det var god dekning på de aller fleste av de faste tellerutene. Både under tellingen i januar og mars var været greit. Med unntak av noen få lokaliteter var de fleste tellepunktene isfrie på begge tellingene. Som vanlig ble gråmåke arten med flest individer både på januar og mars tellingen.  

Tellepunkter vannfugltelling 2022. Bildet er hentet fra artsobservasjoner.no 


Januar

På januar tellingen ble alle de faste tellerutene dekket. Noen få av tellepunktene var islagt og det ble således ikke registrert fugl på lokaliteten. 

Fiskemåke, Gjestehavna. Foto: Hans Kristian Fjeldsgård


 

Det ble observert 28 arter som inngår i tellingen. Totalt ble det observert 1464 individer. Det mest spesielle funnet var en dvergdykker som ble observert i Otra ved Hagen.

Mars

I mars tellingen ble alle tellerutene utenom områdene rundt Trysnes helt i vest dekket. Helga kunne by på godt vær og gode telleforhold. Flere trekkfugler var ankommet og ble rapportert inn.

Tjeld, Streden, Ternevig 13.03.22 Foto: Hans Kristian Fjeldsgård


 

Det ble observert 32 arter som inngår i tellingen. Totalt 2004 individer. Tellingens høydepunkt kom i form av et snadderand par i Fidjekilen Indre. Det er første gang snadderand er registrert under vannfugltellinga. Flere var innom og fikk med seg endene. 

Snadderand par Fidjekilen Indre. 13.03.22. Endene ble funnet av Håkon Helleseng. Foto: Fredrik Tjessem.


Arter og antall individer 

Tabellen under viser antall individer av hver art som ble observert i hele området. 


Tabellen under viser hvor mange individer som ble talt av hver art i forskjellige områder. ( De gamle kommunene) 


Alle tallene er hentet fra www.artsobservasjoner.no, hvor resultatene fra tellingene blir lagt inn på et eget prosjekt. 
Takk til tellekorpset for god innsats =) 

Fredrik Tjessem, Hans Vidar Løkken, Yngvar Løkken, Terje Sødal, Svein Bossum, Børge Mørkve-Simonsen, Magnus Simonsen, Odd Kindberg, Vidar Andresen, Hans Kristian Fjeldsgård, Nils Trygve Valand, Martin Fauskanger Andersen, Trond Øigarden, Terje Gustavsen, Håkon Helleseng, Espen Fjeldsgård

 


Tekst: Hans Kristian Fjeldsgård 

 

onsdag 9. mars 2022

Flott foredrag om Norges nasjonalfugl fossekall 16.03.22

 Onsdag 16.02.22 var det duket for foredrag om fossekall av Trond Øigarden i klubbhuset til dykkerklubben ved Myren gård. 

19 personer møtte opp og fikk høre om den fascinerende nasjonalfuglen vår. Takk til Trond for et flott foredrag. 

Fossekall. Foto: Trond Øigarden 

  

torsdag 27. januar 2022

Rusletur i Kvadraturen søndag 23/1-2022


 

Deltakerne på søndagens rusletur

Søndag 23/1-2022 arrangerte Birdlife Kristiansand og omegn lokallag rusletur i Kvadraturen. 7 deltakere inklusiv turlederne mæte opp på Fiskebrygga kl 09 i et strålende vinter vær, et par plussgrader og skyfri himmel. Planen var å gå langs havna til Otra og så følge denne opp til Kjøita. Turen startet veldig bra da det satt en voksen vandrefalk på Hotell Caledonien bygget, litt lang avstand, men alle fikk sett den. Turen gikk så videre til Gjestehavna hvor vi ble værende en stund, ikke så mye spennende se, stort sett stokkender, knoppsvaner, gråmåker og kråker. Gråmåker og stokkender dominerte også i Christianholm båthavn. Vi fulgte så Otra opp til den nye gangbro som tok oss over til Kjøita. Her lette vi en stund etter ei sivhøne som har holdt seg der i lang tid, trolig er dette samme fugl som har holdt seg der de foregående vintrene. Vi hadde gitt opp å finne den og begynte på tilbakeveien da den plutselig dukket opp. Den er ganske tillitsfull og alle fikk sett den godt. Turen gikk så tilbake til Fiskebrygga med et lite stopp i Tresse for lese av fargeringer på noen gråmåker.

Artsliste:
1. knoppsvane  2. stokkand 3. kvinand 4. bydue 5. fiskemåke 6. svartbak 7. gråmåke 8. storskarv 
9. vandrefalk 1771 1 10. skjære 11. kaie 12. kråke 13. gjerdesmett 14. svarttrost 15. gråtrost 
16. rødstrupe 17. gråspurv 18. grønnfink 


Knoppsvaner og stokkender i TresseSivhøna på Kjøita

tirsdag 11. januar 2022

Program vinter/vår 2022

 

PROGRAM  VINTER/ VÅR 2022

 

 

Norsk Ornitologisk Forening Kr.Sand og Omegn Lokallag

 

Vi setter veldig pris på om du har anledning til å delta på våre ute og inne arrangementer denne våren Etter en lang og passiv periode i foreningen starter vi med ny giv.  

 

 

Søn. 16. jan.    VANNFUGLTELLING  

Vi fortsetter overvåkingsprogrammet til NOF Vest-Agder for å skaffe viktige data om bestanden av overvintrende vannfugler. Vi deler oss i grupper og registrerer fugl ved vann og sjø i Kristiansands-distriktet. Kontakt Hans Kristian Fjeldsgård dersom du ønsker å delta. Resultatene legges så inn på www.artsobservasjoner.no

         

Søn. 23. jan.  RUSLETUR I KVADRATUREN

Vinterstid ligger det ofte mye måker og endre langs havnene i Kristiansand. Det kan også dukke opp andre spennende arter som man ofte får sett godt. Denne dagen rusler vi langs vannkanten i Kvadraturen.

Oppmøte på fiskebrygga. (Utenfor Pidero) kl 09:00. Turledere: Øyvind Fjeldsgård 45218178 og Odd Tobiassen 45634202

NB! Værforbeholdt

 

Ons.16. feb.    INNEMØTE: NORGES NASJONALFUGL: FOSSEKALL

Trond Øigarden kommer og forteller om Norges nasjonalfugl fossekallen. Han har skrevet flere bøker om fossekall og har en unik innsikt i denne sjarmerende fuglens liv.


Søn. 13. mar.  VANNFUGLTELLING

Se beskrivelse under vannfugltellingen i januar.


Ons. 16. mar.  INNEMØTE: PÅ OPPDRAG PÅ SØR- GEORGIA

Petter Hermansen kommer og forteller om sine opplevelser på oppdrag for Statens naturoppsyn med å utrydde reinsdyr som ble satt ut av norske hvalfanger på den antarktiske øya Sør- Gerogia på begynnelsen av 1900-tallet. Han viser bilder av fugler og dyr og forteller om oppdraget.

Søn. 3. apr.  LISTA TUR

Vi besøker dette spennende og fuglerike området vinterstid. Muligheter til å få se sjeldne arter er absolutt til stede  på vinteren også. Transport vil foregå med privatbiler. Prisen er kr. 100; Frammøte ved jernbanestasjonen kl. 07.00. Turledere: Rolf Sunde 41931623 og Jan Ivar Eeg 91573044


Ons. 20. apr:       ÅRSMØTE

            Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m Samt                     trekning i foto- og kryssekonkurransen.

            Frist for innsending av bilder 01.04.22. (Se nærmer opplysninger nede i programmet). Servering              av  mat og drikke. 

Søn. 24. apr:      Vår TUR TIL SØGNEJORDET

 

Vårsola burde være på plass, og igjen legger vi turen til Søgnejordet. Området er et av de beste i vårt distrikt på fugleliv om våren. Mange fuglearter benytter kulturlandskapet som en mellomstasjon på sin ferd videre. Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 08.00. Turledere: Hans Kristian Fjeldsgård 47657508 og Odd Tobiassen 45634202

 

 

20-22.mai:             OVERNATTINGSTUR TIL MØLEN


Vi setter kursen mot den sørvestlige spissen av gamle Vestfold fylke. Mølen er regnet som en av dem beste lokaliteten i landet og se på fugler under trekket. Sjansen for sjeldenheter er også absolutt til stedet. Vi kjører privat biler bort på fredagsmorgen. Påmelding til Hans Kristian Fjeldsgård på hafj2@hotmail.com innen 01.05.22.

 

Ons.25. Mai:                    FUGLESANGSTUR TIL HAVLIMYRA

 

Havlimyra er et nytt område vi vil besøke denne sommerkvelden. Turlederne lærer oss om fuglesang, og forteller om de fuglene vi hører synge. På alle fuglesangturene blir det rastepause. Oppmøte ved Havlimyra skole kl. 18.00. Turledere Odd Tobiassen 45634202 og Øyvind Fjeldsgård 45218178

 

Ons. 08. Jun:         FUGLESANGSTUR TIL FLEKKERØYA

        Oppmøte P-plass Høyfjellet kl 18.00.Turledere: Rolf Sunde  41931623 og Hans Kristian         Fjeldsgård 47657508

         

 

Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Dykkerklubbens lokaler i Hannevika, Myrbakken 3, 4621 Kristiansand. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca. kl. 21.00.)  Enkel servering.

 

 

Hjemmeside og internett:

 

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen http://kattugle.blogspot.com/

 

Vi har også egen gruppe på facebook hvor det deles fuglenyheter og informasjon.

 

Registrering av fugleobservasjoner:

 

Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

 

 

FOTOKONKURRANSE

 

For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening,  blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div. kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde av fugler. Bilde må være tatt i Norge.)”,  ”Årets turbilde”, (som MÅ være tatt på en av foreningens turer), og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2021. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.

Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

 

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no

Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.

I likhet med andre lokale "bombevarelere" bruker vi appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis og laste ned. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til innstallering.

 

 

NB! Oppfordring til alle medlemmer med e-post adresse som IKKE mottar mail:

Dersom du har e-post adresse; knytt deg til oss og motta rask info fra foreningen.

Registrer din e-post adresse hos oss ved å sende en mail til hafj2@hotmail.com

 

 

 

STYRET I 2020

Leder:

Hans Kristian Fjeldsgård

Tlf. 47657508

hafj2@hotmail.com

Nestleder:

Jan Ivar Eeg

Tlf. 91573044

 Ji.eeg@hotmail.com

Sekretær:

Rolf Sunde

Tlf. 41 93 16 23

rolf.sunde@vabb.no

Kasserer:

Øyvind Fjeldsgård

Tlf. 45 21 81 78

ofjeld2@gmail.com

Styremedlem:

Fredrik Tjessem

Tlf. 93498117

ftjessem@hotmail.com

Styremedlem:

Jan Michaelsen

Tlf. 95 03 13 29

janmicha@broadpark.no

Varamedlem:

Petter Zahl Marki

Tlf. 95739249

Zoothera87@hotmail.com

Varamedlem:

Odd Tobiassen

Tlf. 45634202

oddtobia@online.no

 

 

Kontingent kun kr. 180,- pr.år. Tillegg kr. 50; for medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- . www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

 

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til møter og turer.