tirsdag 23. mars 2021

 

Årets første foreningstur.

Søndag 21.februar var det klart for tur til Lista. Vi var 4 stykker som var tidlig oppe og forlot et fremdeles snødekket Kristiansand. Det var gode værmeldinger som viste seg å holde stikk. På Lista hadde all snøen for svunnet og vi fikk fornemmelse av vår. Som vanlig begynte vi turen i nærheten av fyret. Siden det var såpass tidlig på året, droppet vi turen gjennom «lebeltet» for å se etter småfugl. I stedet konsentrerte vi oss om sjøfugl. Første stopp var Vågsvollvika. Her var det store mengder med tare som siste stormen hadde skyllet opp på land. Her så vi 21 arter. Noen som er verdt å nevne er laksand, smålom, vandrefalk, 6 viper og sanglerke. Mye tyder på at vipene og sanglerka har overvintret. 

Deretter gikk turen til Lista havn. Her kjørte vi utover på moloen. Dette er en lun havn for sjøfugl og kunne by på 16 arter, derav dvergdykker, horndykker og islom.

Vi hadde hørt at det holdt seg en stor flokk sangsvaner og sædgjess på Hellemyra. Da vi kom dit var flokken på plass og Øyvinds mattekunnskaper stoppet på hele 79 sangsvaner. Det var lang fotoavstand, men bildet viser noen av flokken. Ellers var det en del sædgjess og en musvåk.

Neste stopp var Nordhasselvika. 16 arter på dette stoppet. Nevner bl.a. havelle, sjøorre, islom, horndykker og havsule.

I Fuglevika så vi bl.a. havelle, svartand, havørn og sanglerke.

Deretter gikk turen ut mot Kviljosanden. Det var mye folk som gikk tur på stranden, så vi droppet Kviljoodden. På turen så vi 24 arter. Mange av dem hadde vi sett allerede, men nevner tyrkerdue, horndykker, toppskarv, svartand og sjøorre. Ut på Rauna satt det en vandrefalk og to havørn.

Et sted vi ikke så ofte er innom er Husebybukta. Her var det havelle, horndykker, fjæreplytt og et par  tjeld. Disse hadde sansynligvis overvintret.

Lomsebukta hadde bl.a. svartand, islom, hele 18 horndykkere og sjøorre.

Det ble en hyggelig tur med en forsmak på våren som snart er her. Siden trekkfuglene enda ikke er kommet ble det kun 48 arter på lista vår. Vi tenkte at det fremdeles var is på Slevdalsvannet, så en svipp innon der droppet vi. Det viste det seg å være en tabbe. I ettertid fikk vi greie på at  ei  egretthegre holdt til der samtidig som vi var på Lista.

Rolf Sunde

 


Trond Øygarden og Odd Tobiassen skuer ut over sjøen, mens Øyvind kvitter seg med kaffen. Her vises mye av tangen som var skyllet i land, foto Rolf Sunde


Noe av sangsvane og sædgås flokken, foto Rolf Sunde


Her skues det utover Kviljobukta, foto Rolf Sunde

En ny plass som vi ikke så ofte besøker er  Husebybukta, et idyllisk sted.

Fra venstre Trond, Øyvind og Odd, foto Rolf Sunde
Bergand Lista havn, foto Øyvind Fjeldsgård

Islom Lista havn, foto Øyvind Fjeldsgård

Tyrkerdue Kviljo, foto Øyvind Fjeldsgård


Artsliste

sangsvane Cygnus cygnus, sædgås Anser fabalis, grågås Anser anser, gravand Tadorna tadorna, brunnakke Mareca penelope, stokkand Anas platyrhynchos, bergand Aythya marila, ærfugl Somateria mollissima, havelle Clangula hyemalis  svartand Melanitta nigra, sjøorre Melanitta fusca, kvinand Bucephala clangula, siland Mergus serrator, laksand Mergus merganser, smålom Gavia stellata, islom Gavia immer, dvergdykker Tachybaptus ruficollis, horndykker Podiceps auritus, havsule Morus bassanus, storskarv Phalacrocorax carbo, toppskarv Phalacrocorax aristotelis, gråhegre Ardea cinerea,  havørn Haliaeetus albicilla, musvåk Buteo buteo, vandrefalk Falco peregrinus, tjeld Haematopus ostralegus, vipe Vanellus vanellus, storspove Numenius arquata, fjæreplytt Calidris maritima, rødstilk Tringa totanus, fiskemåke Larus canus,  svartbak Larus marinus, tyrkerdue Streptopelia decaocto, sanglerke Alauda arvensis, heipiplerke Anthus pratensis,  gjerdesmett Troglodytes troglodytes, svarttrost Turdus merula, blåmeis Cyanistes caeruleus, kjøttmeis Parus major, skjære Pica pica, kaie Corvus monedula, kornkråke Corvus frugilegus, kråke Corvus cornix, stær Sturnus vulgaris gråspurv Passer domesticus, pilfink Passer montanus

onsdag 6. januar 2021

Nytt program vinter/ vår 2021

 

Norsk Ornitologisk Forening Kr.Sand og Omegn Lokallag

 

På grunn av Koronasituasjonen må vi dessverre avlyse alle innemøtene på Naturmuséet. Andre aktiviteter kan også bli avlyst. Det vil bli informert om dette på epost og facebook siden vår.

 

Søn. 24. Jan                            Rusletur i Kvadraturen

Vinterstid ligger det ofte mye måker og endre langs havnene i Kristiansand. Det kan også dukke opp andre spennende arter som man ofte får sett godt. Denne dagen rusler vi langs vannkanten i Kvadraturen.

Oppmøte på fiskebrygga. (Utenfor pidero) kl 09:00. Turledere: Øyvind Fjeldsgård 45218178 og Odd Tobiassen 45634202 

                                              

 

Søn. 21. Feb                           Lista tur

Vi besøker dette spennende og fuglerike området vinterstid. Muligheter til å få se sjeldne arter er absolutt til stede  på vinteren også. Transport vil foregå med privatbiler. Prisen er kr. 100; Frammøte ved jernbanestasjonen kl. 07.00. Turledere: Hans Kristian Fjeldsgård 47657508 og Rolf Sunde 41931623

NB! Værforbeholdt.

 

 

Ons. 17. Mar                          Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m. Det blir en kort lysbildesekvens fra noen av foreningens medlemmer fra fugleåret 2020 i bulletinområdet samt trekning i fotokonkurransen. Årets «kryssere» blir også kåret. Servering av mat og drikke.

 

 

Søn. 25. April                         Tur til Søgnejordet

Vårsola burde være på plass, og igjen legger vi turen til Søgnejordet. Området er et av de beste i vårt distrikt på fugleliv om våren. Mange fuglearter benytter kulturlandskapet som en mellomstasjon på sin ferd videre. Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 08.00. Turledere: Fredrik Tjessem 93498117 og Odd Tobiassen 45634202

 

 

 

 

Søn. 09. Mai                           Lista tur

Vi besøker igjen dette spennende og fuglerike området der man aldri vet hva som dukker opp. Muligheter til å få se sjeldne arter i tilknytning til hav og vidder er absolutt til stede nå på våren. Transport vil foregå med privatbiler. Prisen er kr. 100; Frammøte ved jernbanestasjonen kl. 07.00. Turledere: Hans Kristian Fjeldsgård 47657508 og Rolf Sunde 41931623

 

 

Ons.19. Mai                           Fuglesangtur til Kvernhusvann

Søgne har mange fuglerike og spennende kulturlandskap. Turlederne lærer oss om fuglesang, og forteller om de fuglene vi hører synge. På alle fuglesangturene blir det rastepause. Frammøte på parkeringsplassen ved krysset Årosveien- Krossenveien kl.18.00 Turledere: Øyvind Fjeldgård 45218178 og Fredrik Tjessem  93498117

 

 

Ons. 02. Jun                           Fuglesangstur til Havlimyra           

Havlimyra er et nytt område vi vil besøke denne sommerkvelden. Turlederne lærer oss om fuglesang, og forteller om de fuglene vi hører synge. På alle fuglesangturene blir det rastepause. Oppmøte ved Havlimyra skole kl. 18.00. Turledere Odd Tobiassen 45634202og Rolf Sunde 41931623.

 

 

 

Hjemmeside og internett:

 

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen http://kattugle.blogspot.com/

 

Vi har også egen gruppe på facebook hvor det deles fuglenyheter og informasjon. https://www.facebook.com/groups/169611256418161       

 

Registrering av fugleobservasjoner:

 

Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

 

 

FOTOKONKURRANSE

 

For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening,  blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div. kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde av fugler. Bilde må være tatt i Norge.)”,  ”Årets turbilde”, (som MÅ være tatt på en av foreningens turer), og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2020. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.

Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

 

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no

Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.

I likhet med andre lokale "bombevarelere" bruker vi appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis og laste ned. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til innstallering.

 

 

NB! Oppfordring til alle medlemmer med e-post adresse som IKKE mottar mail:

Dersom du har e-post adresse; knytt deg til oss og motta rask info fra foreningen.

Registrer din e-post adresse hos oss ved å sende en mail til hafj2@hotmail.com

 

 

 

 

STYRET I 2020

Leder:

 Hans Kristian Fjeldsgård

Tlf. 47657508

hafj2@hotmail.com

Nestleder:

 Rolf Sunde

Tlf. 41 93 16 23

rolf.sunde@vabb.no

Sekretær:

 Fredrik Tjessem

Tlf. 93 49 81 17

ftjessem@hotmail.com

Kasserer:

 Øyvind Fjeldsgård

Tlf. 45 21 81 78

ofjeld2@gmail.com

Styremedlem:

 Jan Ivar Eeg

Tlf. 91 57 30 44

ji.eeg@hotmail.com

Styremedlem:

 Jan Michaelsen

Tlf. 95 03 13 29

janmicha@broadpark.no

Varamedlem:

Petter Zahl Marki

Tlf. 95739249

Zoothera87@hotmail.com

Varamedlem:

 Odd Tobiassen

Tlf. 45634202

 oddtobia@online.no

 

Kontingent kun kr. 200,- pr.år. Tillegg kr. 50; for medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- . www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

 

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til møter og turer.

 

søndag 16. august 2020

Nytt program høst 2020

PROGRAM HØST 2020 / VINTER 2021

 

 

Norsk Ornitologisk Forening Kr.Sand og Omegn Lokallag

 

På grunn av Koronasituasjonen må vi dessverre avlyse alle innemøtene på Naturmuséet. Vi setter veldig pris på om du har anledning til å delta på våre alternative utearrangementer denne høsten.

 

22.aug – 23.aug.: Lista fuglefestival.

Denne helga treffes fuglefolk fra hele sørlandet til samling med fest og                 aktiviteter hele helgen på Lista fuglestasjon.
Lørdag er tilbudet tilpasset de mest fugleinteresserte Lista Bird Race og middag med konkurranse, foredrag og pub. Søndag er dagen med spesielt familiefokus på Lista Fyr.
Programmet finner du på
 www.listafuglestasjon.no

Her blir det opp til enhver å komme seg til Lista på egenhånd.

Ons. 26 aug.:       Vadetur i Kristiansand med båt.

 

Øyvind og Odd tar oss med på en ettermiddagstur rundt i skjærgården. Oppmøte Kl. 18:00 på Jaktodden i Auglandsbukta. Påmelding innen mandag 24. aug. Turledere: Odd Tobiassen og Øyvind Fjeldsgård      tlf. 45 21 81 78

 

Søn. 13. Sep.:      Tur til Søgnejordene.

Denne søndagen tar Hans Kristian og Odd med seg morgenfuglene til en rundtur i Søgne. På denne tiden kan det dukke opp mye spennende som samler seg på veg sørover. Frammøte ved garasjene i Salemsveien ved Søgnejordet kl. 10.00 Turledere: Hans Kristian Fjeldgård og Odd Tobiassen

Lør. 3. okt.:      Tur til Kjerneset.

Dette er også et spennende sted å se etter fugl. Tiden på året er også da mange arter er på flyttefot og kan dukke opp akkurat her. Frammøte ved Flekkerøy kirke Kl. 0800  Turleder Hans Kristian Fjeldsgård og Fredrik Tjessem

Fre. 6. nov.:       Sosialt samvær på Brygghuset.

Siden vi ikke kan ha noen innemøter på Naturmuseet resten av året, inviterer vi til et hyggelig treff på Brygghuset klokken 19:00. For bordbestilling er det nødvendig med påmelding innen 28.10 på mail til rolf.sunde@vabb.no


Ons. 13. januar:      ÅRSMØTE:

 

            Vanlige årsmøtesaker med gjennomgang av årsmelding, regnskap, valg av styre m.m. samt trekning i foto- og krysserkonkurransen.  

NB! Fortsett og send inn bidrag! Frist for innlevering 28.12          (Se nærmere opplysninger nede i programmet)  Servering av mat og drikke.

 

Alle medlemsmøtene (dersom ikke annet er oppgitt) vil bli holdt på Agder Naturmuseum, Gimle Gård, Gimleveien 23. Tidspunkt kl 18.30 presis. (Normalt holder vi på til ca. kl. 21.00.)  Enkel servering.

 

 

Hjemmeside og internett:

 

Foreningen har etablert en blogg der du kan dele fuglestoff og opplevelser med andre. Program, aktiviteter og annet stoff vil bli lagt ut på bloggen. Adressen til foreningsbloggen http://kattugle.blogspot.com/

 

Vi har også egen gruppe på facebook hvor det deles fuglenyheter og informasjon. https://www.facebook.com/groups/169611256418161

 

Registrering av fugleobservasjoner:

 

Vi oppfordrer alle til å legge inn fugleobservasjoner fra nærområdet. Gå inn og registrer deg på www.artsobservasjoner.no og legg inn dine observasjoner. Dette er viktig i forhold til foreningens bevaring av sårbare områder.

 

 

FOTOKONKURRANSE

 

For å få til mer aktivitet blant medlemmene i Kristiansand og omegn ornitologisk forening,  blir det også i år kåring av beste innsendte bilde i div. kategorier: ”Årets fuglebilde (situasjonsbilde av fugler. Bilde må være tatt i Norge.)”,  ”Årets turbilde”, (som MÅ være tatt på en av foreningens turer), og ”Et bilde trukket ut fra alle innsendte bidrag”. Bildene må være tatt i Norge i løpet av året 2020. Det er mulig å sende inn 3 bilder i hver av kategoriene.  Avstemning på årsmøtet i januar.

Årets "Kryssere" blir også kåret denne kvelden.

 

Bildene mailes til rolf.sunde@vabb.no

Gavekort til vinnerne.  Premieutdeling på Årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

NOF Kristiansand og omegn har en lokal ”bombevarsler” på telefon appen Band.

I likhet med andre lokale "bombevarelere" bruker vi appen "band". Last ned appen"band"på android eller til iphone. Opprett en bruker og legg dere til gruppen " NOF Kristiansand varsler". Appen er gratis og laste ned. Etter det er det bare å poste i vei. Det er bare å ta kontakt med en fra styret dersom det trengs hjelp til innstallering.

 

 

NB! Oppfordring til alle medlemmer med e-post adresse som IKKE mottar mail:

Dersom du har e-post adresse; knytt deg til oss og motta rask info fra foreningen.

Registrer din e-post adresse hos oss ved å sende en mail til hafj2@hotmail.com

 

 

 

 

STYRET I 2020

Leder:

 Hans Kristian Fjeldsgård

Tlf. 47657508

hafj2@hotmail.com

Nestleder:

 Rolf Sunde

Tlf. 41 93 16 23

rolf.sunde@vabb.no

Sekretær:

 Fredrik Tjessem

Tlf. 93 49 81 17

ftjessem@hotmail.com

Kasserer:

 Øyvind Fjeldsgård

Tlf. 45 21 81 78

ofjeld2@gmail.com

Styremedlem:

 Jan Ivar Eeg

Tlf. 91 57 30 44

ji.eeg@hotmail.com

Styremedlem:

 Jan Michaelsen

Tlf. 95 03 13 29

janmicha@broadpark.no

Varamedlem:

Petter Zahl Marki

Tlf. 95739249

Zoothera87@hotmail.com

 

Varamedlem:

 Odd Tobiassen

Tlf. 45634202

 oddtobia@online.no

 

Kontingent kun kr. 200,- pr.år. Tillegg kr. 50; for medlemsbladet Piplerka. Familiemedlemskap kr. 250,- . www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

 

Styret ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til møter og turer.